Dnes Prague Edition

Mše po covidu Davy na Velehradě

-

Význam věrozvěstů Cyrila a Metoděje vyzdvihl v pondělí na Velehradě brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Byl hlavním kazatelem mše svaté, kterou vyvrcholil­y cyrilometo­dějské slavnosti. Hlavním celebrante­m byl kardinál Dominik Duka. Loni museli pořadatelé kvůli epidemii koronaviru omezit účast na tisíc lidí a poutní areál byl oplocen. Letos nebyl počet poutníků už nijak omezen. Letošní Dny lidí dobré vůle byly také poctou lidem, kteří bojovali a bojují proti pandemii a pomáhali těm, kteří ztratili střechu nad hlavou. „Děkujeme také těm, kteří přijali nemoc i tyto katastrofy s vnitřním rozhodnutí­m nerezignov­at, věřit i doufat,“uvedl Duka. (ČTK)

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic