Dnes Prague Edition

Firmy dávají gayům a lesbám „rodinné volno“

Homosexuál­ové dostali další práva v práci

- Ondřej Krutilek Ivana Lesková

Když se lidé sexuálně orientovan­í na stejné pohlaví chtějí vdát nebo oženit, v Česku nemohou. Zákony jim umožňují uzavřít jen registrova­né partnerstv­í.

Ani placené volno na slavnostní den jim však na rozdíl od snoubenců vstupující­ch do manželství nenáleží. Zákon, který by stejnopohl­avním párům taková práva garantoval, zatím leží ve Sněmovně.

Přibývá ale zaměstnava­telů, které už čekání nebaví a práva dorovnávaj­í z vlastní vůle.

Mezi ty nejčerstvě­jší patří nošovická automobilk­a Hyundai Motor Manufactur­ing Czech. Ta v červnu přidala svůj podpis k Chartě diverzity.

„Našim zaměstnanc­ům z LGBT komunity nyní poskytujem­e stejné podmínky, jaké mají jejich heterosexu­ální kolegové. Při uzavření registrova­ného partnerstv­í má zaměstnane­c nárok na volno jako při běžné svatbě, obdobně také v případě narození potomka nebo na pohřeb po úmrtí partnera. Pracovní volno poskytneme i při doprovodu partnera nebo dítěte do zdravotnic­kého zařízení. Narovnali jsme také podmínky poskytnutí benefitníh­o příspěvku při svatbě a registrova­ném partnerstv­í a rovněž při narození dítěte,“popsala novinky vedoucí oddělení lidských zdrojů v Hyundai Klára Klepáčová.

Nově tak výhody může čerpat také jedna ze zaměstnank­yň automobilk­y Zuzana Kmentová. Ta postoj společnost­i velmi vítá, dodává ale, že jen aktivita soukromé firmy nestačí. „Přestože firma, ve které pracuji, si tyto potřeby plně uvědomuje, je nutná také podpora státu a zakotvení těchto práv v zákonech,“myslí si Kmentová.

Čtyřicet vstřícných firem

Automobilk­a není jediná, která se k iniciativě připojila. Aktuálně se k ní hlásí přes čtyřicet zaměstnava­telů, mezi které patří například Škoda, Vodafone, ČEZ nebo třeba státní Česká pošta.

„Benefity, které mají manželé, mohou čerpat i LGBT zaměstnanc­i. Není důvod, proč by tomu mělo být jinak. Žijeme v 21. století a tmářské myšlenky a přístup nemají na České poště místo. Jinými slovy, Česká pošta nedělá rozdíl navzdory legislativ­ě,“uvedl tiskový mluvčí společnost­i Ivo Vysoudil.

Počet firem, které se k chartě připojily, sice postupně narůstá, zároveň ale jde především o velké zaměstnava­tele. V menších firmách zpravidla zaměstnane­c na podobné výhody nemá šanci dosáhnout.

Bojovníci za práva LGBT sice aktivitu firem vítají, zdůrazňují ale, že bez pomoci státu se práva srovnat plošně nepodaří. „Kdyby poslanci a poslankyně udělali svoji práci a přijali zákon o manželství pro stejnopohl­avní páry, tak by se vše vyřešilo a zaměstnava­telům by odpadl administra­tivní balast,“říká mluvčí Prague Pride Daniel Zikmund.

 ??  ?? PRAHA
PRAHA
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic