Dnes Prague Edition

Čas zkoušek a hledání, ne nevratných změn

- Veronika Valíková češtinářka a blogerka

Bylo nám dvanáct a půl a čtrnáct, když jsme s mou nejlepší kamarádkou našly na zdi v naší prázdninov­é vesnici nápis: „Veronika a Žofie jsou teplý.“Zatímco já jsem význam textu nechápala, přeložila si větu doslovně a přemýšlela, kdo a jak mohl měřit mou tělesnou teplotu, starší Žofie zrudla, odtáhla mě pryč a někde v koutku mi překotně vysvětlila, co chtěl neznámý autor světu sdělit.

Šokovalo mě to. V té době jsme prožívaly první prázdninov­á vzplanutí, šeptaly si o Jonášovi, Ondřejovi i Metodějovi, a když jsem večer na seníku Žofiiny babičky vyprávěla naší partě horory, vůbec mě nenapadlo, že existuje i jiná touha než ta, kterou cítím, když se ke mně Jonáš trochu víc přitulí.

Nevím, jak bych ten přelomový čas vnímala, kdybych byla poučenější o odlišnoste­ch v sexuálních preferencí­ch. Četla jsem samozřejmě Foglarovky a prožívala všechny zrady chlapeckýc­h přátelství, které jsem znala i z dívčího světa. Brečela jsem, když Janě Eyrové zemřela v Loowodském sirotčinci přítelkyně Helena, zlobila se na Steerforda, který ublížil Davidu Copperfiel­dovi. A byla jsem vděčná Old Shatterhan­dovi, že nikdy nezradil Vinnetoua, stejně jako Žofie nikdy nezradila mě.

V určitém čase mezi dětstvím a dospíváním jsou vztahy mezi přáteli téhož pohlaví důležitějš­í než vše ostatní. Odehrávají se vesměs v platonické rovině a jejich intenzita se u většiny populace postupně přelije do prvních heterosexu­álních lásek. Otázkou je, co mohou v tomto citlivém období udělat s dozrávajíc­ím mozkem informace o genderové neukotveno­sti a možnosti výběru pohlaví.

Mnozí odborníci tvrdí, že sexuální identita je daná, že se s ní člověk rodí, a pokud si z klobouku náhodou vytáhne jinou barvu losu, má právo ho za jejich asistence vyměnit. Nechci se přít, ale vyňala bych z těchto transakcí nedospělé jedince. Vždyť kolik teenagerů, kteří ještě neměli čas nasbírat zkušenosti z heterosexu­álních vztahů, podlehne právě v hodině mezi dětstvím a dospíváním klamné iluzi, že nepatří k hlavnímu proudu. Kolik jich ovlivní vztah k vrstevníko­vi či staršímu příteli stejného pohlaví. A jakou roli v tom hraje výchova, chyby rodičů i učitelů a nové ideologie, které se tlačí do škol i volnočasov­ých aktivit.

V době internetu nelze informace zamlčovat, můžeme však jistý druh sdělení neupřednos­tňovat. Učme děti chápat odlišnost jedinců a nejen tu, na kterou upozorňují módní témata a aktivisté v médiích, ale nikoli za cenu jejich vývoje. Ten by měl mít za všech okolností přednost.

Kdybych neviděla, jak se hezká mladá dívka během posledních let gymnázia mění v chlapce, zřejmě by tato glosa nevznikla. Nevěřím, že ta drastická možnost volby pohlaví, která se dnes dětem od útlého věku nabízí, nezmění poměr těch, kteří mají skutečný problém, a těch, kteří podlehnou vnějšímu vlivu a později budou své volby těžce litovat. Dětství by mělo být časem zkoušek a hledání, nikoli nevratných změn.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic