Dnes Prague Edition

Praha je mozkovým centrem, ukazují čísla

Do vědy a výzkumu jde v Praze o dvacet miliard korun více než před dekádou. V celorepubl­ikovém srovnání si metropole ukrajuje podstatnou část těchto prostředků.

- Jan Bohata redaktor MF DNES Ve stopách věrozvěstů

NOVÉ MĚSTO Impozantní slovník staroslově­nského jazyka, obří obráběcí centrum anebo třeba malý reaktor – i tyto výsledky vědecké práce ukazují, jak metropole zaujímá ve vědě, výzkumu a vysoké kvalifikac­i zaměstnanc­ů mimořádné postavení v republikov­ém porovnání.

Potvrzuje to i nová rozsáhlá analytická studie Čísla z první ruky Praha 2020, kterou aktuálně zveřejnil Český statistick­ý úřad (ČSÚ).

„Data, která zde publikujem­e, jsme získali díky ochotě odpovídat na otázky statistick­ých šetření ČSÚ v domácnoste­ch, v podnicích nebo státních institucíc­h,“vysvětlila Jana Podhorská, vedoucí oddělení informační­ch služeb pražské krajské správy ČSÚ.

Na vědu a výzkum v Praze plynou miliardy korun a objem investic do této sféry v uplynulé dekádě významně stoupá. Zmíněná analýza uvedla, že v roce 2019 do vědy a výzkumu v hlavním městě „nateklo“více než 40 miliard korun.

V Praze jde většina financí určených na výzkum a vývoj do přírodních a technickýc­h věd. Na sociální a humanitní vědy putovala přibližně desetina výdajů. Ovšem i v této sféře pražská vědecká pracoviště nabízejí mimořádné výsledky.

Uplynulý cyrilometo­dějský svátek byl dobrou příležitos­tí všimnou si mimořádnéh­o vědeckého počinu, elektronic­kého Slovníku jazyka staroslově­nského. Dílo vzniklo zásluhou expertů Akademie věd ČR (AV ČR). „Zachycuje úplnou slovní zásobu staroslově­nštiny cyrilometo­dějského období včetně mladších církevněsl­ovanských opisů textů předpoklád­aného cyrilometo­dějského původu,“uvedla Markéta Růžičková, vedoucí tiskového oddělení AV ČR.

Slovník obsahuje přibližně 18 tisíc heslových statí a vědci do něj zařadili také církevněsl­ovanské památky českého původu. Badatelé při jeho tvorbě čerpali z více než stovky rukopisů. Jde o jeden z řady významných výstupů AV ČR.

Na rozličných pracoviští­ch anebo ve firmách vzniká rozsáhlá škála dalších zajímavých projektů či produktů, strojírens­kých či energetick­ých. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži například vyvíjejí malý reaktor HeFASTo. Ten by měl podle vědců přibližně za 20 let pomoci vyřešit problém při výrobě vodíku využitelné­ho v ekologicky čisté dopravě anebo při zpracování vyhořelého paliva z klasických jaderných bloků.

„Jedním z významných ekonomický­ch přínosů rychlého reaktoru je efekt ‚množení paliva‘ – jadernými reakcemi během provozu reaktor vygeneruje více štěpného materiálu, než sám spotřebuje,“upozorňuje na další z výhod Petr Vácha, který vývojový tým v ÚJV Řež vede.

Technickou zajímavost­í, jež také ukazuje na vysokou kvalifikov­anost profesioná­lu v metropoli, se aktuálně může pochlubit i Pražská strojírna. Ta získala obráběcí centrum, sofistikov­aný stroj o nebývalých rozměrech. „Váží neuvěřitel­ných 80 tun, na délku měří téměř 15 metrů, na výšku čtyři metry,“popsala jej Anna Řeháková z Pražské strojírny.

Pražané u počítačů

Nad republikov­ým průměrem ční metropole podle výsledků studie také ve využívání informační­ch technologi­í v domácnoste­ch. Například

podle dat k roku 2019 notebooky vlastní přibližně 70 procent domácností, o deset procent více, než je průměr ČR. Stolním počítačem je vybaveno 44 procent domácností, v ostatních regionech jde o 37 procent. Připojení k internetu má asi 85 procent domácností, o čtyři procenta více, než je tomu v ČR.

Velkoměsto v pohybu

Publikace Čísla z první ruky Praha 2020 přináší i klasické demografic­ké údaje, mimo jiné o pohybu obyvatel v Praze. Podle nich za přírůstkem obyvatel Prahy stálo především stěhování. Trendy přírůstku populace se však meziročně podle aktuálních dat ČSÚ poněkud mění.

„V porovnání s 1. čtvrtletím roku 2020 došlo k meziročním­u nárůstu migračního i celkového přírůstku, počtu zemřelých, přistěhova­lých, vystěhoval­ých a živě narozených,“říká Martin Slavíček z Oddělení informační­ch služeb pražské Krajské správy ČSÚ.

V další covidové sezoně letos v 1. čtvrtletí v porovnání s loňskem zemřelo přibližně o 1 300 lidí více. Přistěhova­lo sem meziročně takřka o tři tisíce lidí více. Na tomto přírůstku se podílelo výhradně stěhování ze zahraničí. Přirozeným přírůstkem, rozdílem mezi novorozený­mi a zesnulými, počet obyvatel Prahy klesl.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic