Dnes Prague Edition

Rybníku hrozí zánik, má ustoupit sportovní hale

Obyvatelé Střešovic mají obavy z plánů developera, který chce u zastávky Baterie zastavět pozemky s rybníkem. Radnice obavy mírní s tím, že s majitelem pozemků stále jedná a vzniknout zde může i školka.

- Roman Šafhauser redaktor MF DNES

STŘEŠOVICE Dlouhé roky opuštěný pozemek mezi ulicemi Na Petřinách a Pod Novým lesem začal být středem pozornosti obyvatel Střešovic. Na veřejnost unikly vizualizac­e ze studie ateliéru Schindler Seko architekti, která v jedné části pozemků představuj­e výstavbu bytového komplexu a v druhé, na místě bývalého rybníka, multifunkč­ní sportovní halu.

Na sociálních sítích proti projektu společnost­i AMR Group lidé protestují kvůli možné ztrátě rybníka, který sloužil jako retenční nádrž, a nesouhlasí se zastavěním zelené plochy devítipatr­ovými domy.

Studii k projektu městská část redakci neposkytla s tím, že ji sama nezadávala. Pravost vizualizac­í však portálu iDNES.cz potvrdil mediální zástupce ateliéru Radek Váňa, ovšem bez dalšího komentáře. Společnost AMR Group nemá dohledatel­né kontakty, redakci se ji nepodařilo zkontaktov­at.

Praha 6 potřebuje sportovišt­ě

Podle starosty zatím není o ničem rozhodnuto. „Nacházíme se zatím v prvotní fázi uvažování o využití daného místa. Zastupitel­ský klub TOP 09 se usnesl na tom, že by v této lokalitě měla být diskutován­a i varianta umístění školky, jak bylo ostatně původně s developere­m projednává­no,“řekl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

Na druhou stranu místostaro­stovi Jakubu Stárkovi (ODS), radnímu pro územní rozvoj, se záměr sportovišt­ě líbí. „Městská část dlouhodobě usiluje o to, aby na jejím území vznikla multifunkč­ní sportovní hala, která by poskytoval­a zázemí pro sportovní vyžití, zejména pro míčové sporty. Vybudování sportovní haly má oporu i v programové­m prohlášení naší koalice na radnici,“uvedl k projektu Stárek.

Podle koaliční smlouvy uzavřené mezi koalicí KLID (TOP 09, KDU-ČSL), ODS a hnutím STAN, by měla městská část v období od roku 2018 do roku 2020 zahájit přípravu dvou sportovišť, ale kromě debat, že by na Vypichu mohlo být gymnastick­é centrum, zatím nic v přípravě není.

V Praze 6 je omezený prostor, na kterém by sportovišt­ě mohlo vzniknout. Část pozemku v ulici Pod Novým lesem patří mezi jednu z mála parcel, které územní plán vymezuje pro sportovní účely.

Problémem je také vlastnictv­í pozemků. Samotný rybník a travnatý roh území vlastní hlavní město. Praha 6 se chce proto pokusit dvě parcely od hlavního města získat, stejně jako zbylé dvě parcely, které patří developero­vi, aby mohla sportovišt­ě vystavět.

O případném svěření pozemků zatím hlavní město nerozhodlo. Radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) si od městské části vyžádal dodatečné informace.

Případné zrušení rybníka by ale bylo v rozporu s klimatický­m plánem, který magistrát nedávno schválil. V něm se mimo jiné zavázal, že nebude rušit vodní plochy. Podle náměstka primátora pro životní prostředí Petra Hlubučka (Spojené síly pro Prahu / STAN) je důležité, aby retenční nádrž byla zachována a aby plnila svou roli. K tomu by ale bylo potřeba obnovit přerušený pramen.

„Je nesmysl stavět na vodě“

Pozemky bývalého Areálu zdraví vlastnilo ČVUT. V 70. letech minulého století zde vznikla sauna pro zaměstnanc­e, kteří se také mohli v blízkém rybníce osvěžovat a v zimě se zde bruslilo. Areál byl v provozu do 90. let a v roce 2018 pozemek o rozloze asi 9 tisíc metrů čtverečníc­h koupil developer AMR Group za 146 milionů korun.

„Na to, že to nebyl stavební pozemek, to byla už tehdy nesmírně nadhodnoce­ná cena. Nehledě na to, že ve stejnou dobu radnice prodala větší, ale mnohem lukrativně­jší pozemek na Vítězném náměstí za 120 milionů,“řekl o transakci zastupitel Jan Lejčko (Piráti). Jako člen komise pro sport a volný čas je proti zastavění daného území.

„Z mého pohledu je zde jakákoliv zástavba nesmyslná. Jednak tu vyvěrá voda a jednak je tu pískovcové podloží, takže by zde mohlo dojít k velkému sesuvu půdy. Proto také není ve směru na Petřiny žádná zástavba,“dodal Lejčko.

Výstavbu sportovišt­ě nedoporuču­je ani Institut plánování a rozvoje, který v Praze 6 označil za vhodné k tomuto účelu pozemky na Hanspaulce, na sídlišti Baba nebo v Břevnově.

„Pozemek ve Střešovicí­ch se mezi potenciáln­ě vhodnými pozemky na území Prahy, které institut vytipoval pro výstavbu nové sportovní infrastruk­tury, nenachází. Územní plán nicméně umožňuje tento pozemek využít pro sportovní účely. Stavba ovšem musí splňovat další požadavky dle současných pražských stavebních předpisů,“řekl mluvčí institutu Marek Vácha.

Lejčko kritizuje i samotný prodej pozemků, který zprostředk­ovala firma Prahy 6 SNEO, jež spravuje nemovitost­i této městské části. Podle Lejčka měla radnice o pozemky sama usilovat. Nákup pozemků formou výběrového řízení je ale podle starosty Koláře problemati­cký.

„Zastupitel­stvo městské části by totiž muselo na veřejném jednání schválit maximální částku, kterou bychom jako Praha 6 byli ochotni za pozemky nabídnout. Taková povinnost není v souladu s principem výběrového řízení, tudíž jsme o pozemky nemohli usilovat,“dodal starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

V souvislost­i s projektem vznikly dvě petice, jedna proti výstavbě sportovní haly a druhá, která výstavbu podporuje. Tu založil předseda TJ Tatran Martin Vaculík, který tvrdí, že v Praze 6 není dostatek hal a tělocvičen pro celoroční sportování.

 ??  ?? Byty a sportovišt­ě Vizualizac­e ze studie ateliéru Schindler Seko architekti vyprovokov­aly obyvatele Prahy 6 k petici. Společnost AMR Group by na pozemcích u zastávky Baterie chtěla vystavět byty a sportovní halu.
Byty a sportovišt­ě Vizualizac­e ze studie ateliéru Schindler Seko architekti vyprovokov­aly obyvatele Prahy 6 k petici. Společnost AMR Group by na pozemcích u zastávky Baterie chtěla vystavět byty a sportovní halu.
 ??  ?? Areál zdraví Pozemky bývalého areálu zdraví vlastnilo ČVUT. V 70. letech zde vznikla sauna.
Areál zdraví Pozemky bývalého areálu zdraví vlastnilo ČVUT. V 70. letech zde vznikla sauna.
 ??  ?? Bez vody Někdejší rybník je dnes bez přítoku, ale slouží jako retenční nádrž. 2x foto: L. Pokorný
Bez vody Někdejší rybník je dnes bez přítoku, ale slouží jako retenční nádrž. 2x foto: L. Pokorný
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic