Dnes Prague Edition

Je méně Pfizeru, lidé si déle počkají

Dodávky nejčastějš­í vakcíny jsou poloviční, lhůty to může prodloužit

- Tomáš Lánský reportér MF DNES

Lidé, kteří se ještě neregistro­vali k očkování proti covidu, si na svoji první dávku vakcíny v některých regionech patrně počkají déle. Do Česka totiž v červenci přijde zhruba o polovinu méně dávek vakcíny Pfizer/BioNTech než v červnu.

Rozdíl činí asi 1,5 milionu dávek. Přednost tak dostanou lidé čekající na druhou dávku. Zatím neočkovaní zájemci mohou na potvrzovac­í PIN kód čekat třeba i dva týdny, jak ukazuje průzkum MF DNES v očkovacích centrech ve 14 krajích Česka. Lidí registrova­ných k očkování bez termínu je přitom už nyní v Česku 53,5 tisíce.

Dřív více, teď méně

„Zatímco v červnu chodilo 500 až 670 tisíc dávek týdně, tak v červenci to je 350 tisíc dávek týdně. EU chtěla, aby maximum dávek přišlo v první polovině roku, tedy Pfizer část dávek, co byla na třetí čtvrtletí, dodal už ve druhém čtvrtletí přednostně. A teď prostě dodává méně. Na pokrytí potřeb nám to ale stačí,“reagoval premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle ministra zdravotnic­tví Adama Vojtěcha (za ANO) je očkovacích látek v Česku dostatek.

„Není tedy žádný důvod, aby se prodlužova­la doba čekání na první dávku,“sdělil ministr zdravotnic­tví.

Poloviční červencový přísun Pfizeru, kterým se v Česku očkuje nejčastěji, znamená i tak pro řadu očkovacích míst potíž.

Třeba v Libereckém kraj očkovali v červnu průměrně 26 tisíc dávek Pfizeru týdně, nyní mají k dispozici jen 18 tisíc dávek týdně a z toho jde 15 tisíc vakcín na druhé dávky. Na prvovakcín­y tak zbudou pouze jednotky tisíc týdně.

Na první termín si počkají

„Je to rapidní snížení. Teď jsme na počtech vakcín, jako jsme byli v květnu. Ale tenkrát se očkovalo jenom prvními dávkami, takže logicky teď, když se očkuje už druhými, nám jich na první dávky mnoho nezůstane. Registrace poběží dál, ale na svůj první termín budou lidé místo jednoho týdne čekat asi dva týdny,“předpovědě­l krajský radní pro zdravotnic­tví Vladimír Richter (ODS). Lidí takzvaně „před závorou“, tedy čekajících na první termín, jsou zde necelé tři tisíce.

Podobné je to i v ostatních krajích. Všude počítají s tím, že doba čekání na termín první vakcinace se prodlouží v řádu několika dnů, v závislosti na velikosti a vytíženost­i očkovacího centra.

Je to rapidní snížení. Teď jsme na počtech vakcín, jako jsme byli v květnu.

Martin Polák

koordináto­r očkování Středočesk­ého kraje k nižším dodávkám vakcín Pfizer

Jaroslav Malý

koordináto­r očkování Královéhra­deckého kraje

Pavel Rydrych

koordináto­r očkování Moravskosl­ezského kraje

„Máme stále dostatek vakcín pro druhá očkování, ale trošku se nám zúží manévrovac­í prostor pro první očkování. Problém by určitě nastal, kdyby se většina mladých najednou rozhodla naočkovat. Ale to se, domnívám se, nestane, protože zájem spíše upadá,“sdělil koordináto­r očkování v Moravskosl­ezském kraji a vedoucí odboru zdravotnic­tví na místním krajském úřadu Pavel Rydrych.

O snížení počtu dodávek Pfizeru kraje věděly už v předstihu. V Pardubické­m kraji kvůli tomu přestanou některá očkovací střediska od 14. července vypisovat nové termíny na první dávky a doočkují pouze druhé dávky. Jinde změnili strategii očkování, aby se ještě v předstihu stačili předzásobi­t.

„V době, kdy chodilo vakcíny hodně, jsme si část dávek odložili a nyní je tedy vyočkujeme. V červenci tak půjde vše původním tempem,“naznačil náměstek ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové a krajský koordináto­r očkování Jaroslav Malý.

Náhrada Modernou

Někde chtějí pokles dodávek od Pfizeru nahradit vakcínou firmy Moderna, která byla dosud určena praktickým lékařům a jejíž dodávky naopak rostou. To se děje třeba ve Středočesk­ém kraji. „Na první termín tu teď čeká asi 12 tisíc lidí, priorita je ale očkovat druhou dávkou, aby byli lidé chráněni před variantou delta. Máme na skladě asi 9,5 tisíce dávek Moderny, těmi bychom výpadek Pfizeru částečně nahradili,“řekl krajský koordináto­r očkování Středočesk­ého kraje Martin Polák.

Moderna má navíc zkrácenou dobu mezi první a druhou dávkou, tu je možné podat 25 až 35 dní po první dávce, dříve to bylo 38 až 42 dní.

Na Modernu se spoléhají i v Praze, kde jsou jí největší zásoby. „Na území hlavního města se v 18 očkovacích místech používá Moderna a v 15 Pfizer. Takže u nás to tak dramatický dopad mít nebude, než kdybychom se spoléhali jen na Pfizer. Očkovací tempo se tak zpomalí maximálně v řádu dnů,“konstatova­l Martin Ježek, koordináto­r očkování na území hlavního města.

Jiné vakcíny jsou problém

Nahradit nedostatek Pfizeru Modernou nebo jinými vakcínami může být ale potíž. Moderna například zatím není schválena pro děti a mladistvé. „Při vysokých dodávkách by vakcína Moderna byla řešením, ale zatím je pouze pro dospělé. Použití vektorovýc­h vakcín AstraZenec­a a Johnson & Johnson je v České republice omezené a první dávky se nepodávají osobám mladším než 60 let. Takže ty řešením určitě nejsou,“varoval člen České vakcinolog­ické společnost­i a také člen MeSESu Daniel Dražan.

S přispěním regionální­ch redakcí

Musíme hlavně naočkovat druhé dávky, co zbude, půjde na první. Zvažujeme také, že se možná v některých centrech vrátíme k vakcíně Moderna.

V době, kdy chodilo vakcíny hodně, jsme si část dávek odložili a nyní je tedy vyočkujeme. V červenci tak půjde vše původním tempem. Máme stále dostatek vakcín pro druhá očkování, ale trošku se nám zúží manévrovac­í prostor pro první očkování. Problém by určitě nastal, kdyby se většina mladých najednou rozhodla naočkovat, ale to se, domnívám se, nestane...

 ??  ??
 ??  ?? Další, prosím Očkovací centra se potýkají s kolísavým zájmem lidí i s přísunem vakcín. Ilustrační foto z Havířova: Adolf Horsinka, MAFRA
Další, prosím Očkovací centra se potýkají s kolísavým zájmem lidí i s přísunem vakcín. Ilustrační foto z Havířova: Adolf Horsinka, MAFRA
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic