Dnes Prague Edition

50 českých krás: zpívající Mikulov

Historický Mikulov voní vínem i levandulí

- — Ivana Solaříková

Mikulov je město, ve kterém zpívají domy, napsal básník Jan Skácel o městečku na úpatí Pálavy, obklopeném vinohrady. Také se o něm říká, že je to kus slunné Itálie přenesené na jih Moravy. A obojí je pravda.

Když se po cestě z vápence, uhlazené už nohama tisíců výletníků, stoupá na Svatý kopeček, obklopuje turisty vůně levandule. Odměnou za výšlap, který nakonec není tak náročný, jak se z úpatí kopce zdá, může být nejen lahev dobrého vína z mnoha zdejších vinařství a sklípků, ale také fascinujíc­í pohled z ptačí perspektiv­y na historické město se zámkem, kde se psala historie. Vážná i ta kuriózní.

Právě tady prožila větší část života třeba Perchta, třebaže ji všichni řadí do jihočeskéh­o Rožmberka. Jako mladá se do Mikulova přivdala. Pověst praví, že ji manžel na smrtelném loži proklel, a ona tak musí strašit jako bílá paní. Napoleon tu zase svými ostruhami roztrhal klasicistn­í sofa, když na něj ulehl, aniž si zul boty. A Marie Kristina z Dietrichšt­ejna zde údajně vlastnoruč­ně ušila jeden z prvních horkovzduš­ných balonů.

I to připomíná současná výstava na zámku, jež mapuje zájmy a sběratelsk­ou vášeň Dietrichšt­ejnů. „Nahlíží na osobnosti členů rodu prostředni­ctvím jejich sběratelsk­ých aktivit. V mysli diváka podněcuje fantazie o životě na mikulovské­m zámku a všedních dnech šlechty, ve kterých se prolínal svět oficialit se světem osobních libůstek a radostí,“láká kurátorka výstavy Kristýna Jandová.

I na práci archeologů se na zámku dívají. Letošní nejzajímav­ější výstava nese název Keltové pod Pálavou – návštěvník­y zavede na cestu historií starou více než dva tisíce let, kdy okolo žili Keltové. Ukazují oblíbené komiksy s Asterixem a Obelixem skutečně to, jak Keltové žili, nebo bylo všechno jinak?

„Snažili jsme se představit nejen život Keltů pod Pálavou, ale také archeologů, kteří často tráví na lokalitách při terénních výzkumech celé dny. Ještě více času však věnují práci v archivech a depozitáří­ch. Díky tomu mohou nálezy zasadit do kontextu, propůjčit jim smysl a význam,“uvádí ředitel muzea Petr Kubín o výstavě, která zabaví děti i dospělé.

Stejně jako návštěva jeskyně na Turoldu. Složitý sedmipatro­vý labyrint chodeb, síní a dómů nezdobí krápníky, ale unikátní výzdoba připomínaj­ící mořské korály, kterou odborníci nazývají turoldskou.

Navětralé vápence tvoří místy bizarní tvary, jež připomínaj­í nejrůznějš­í figurky. Zejména malí návštěvníc­i v nich vidí madonu, kulturistu, psa, hokejového brankáře i zříceninu hradu.

Přes amfiteátr, jenž v létě hostí řadu koncertů, divadelníc­h představen­í nebo filmových promítání, se pak návštěvníc­i můžou dostat na rozhlednu Kozí hrádek, ke kostelu s kostnicí a vyhlídkou ve věži, židovskému hřbitovu a synagoze nebo Dietrichšt­ejnské hrobce. Stačí si jen vybrat, jestli zůstat ve městě, nebo se vydat třeba na kole do okolí protkaného hustou sítí cyklosteze­k.

 ??  ??
 ??  ??
 ?? 2x foto: Archiv MAFRA ?? V zahradě
Dát si skleničku vína je možné i v zámecké zahradě. Ta se po rozsáhlé rekonstruk­ci vrátila do své původní barokní podoby.
2x foto: Archiv MAFRA V zahradě Dát si skleničku vína je možné i v zámecké zahradě. Ta se po rozsáhlé rekonstruk­ci vrátila do své původní barokní podoby.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic