Dnes Prague Edition

Miliony pro Moravu

Do obcí poničených tornádem míří miliony z různých nadací. Škody ale nejsou stále sečtené.

- Kateřina Vaníčková redaktorka iDNES.cz

Neziskové organizace rozesílají první finanční pomoc z veřejných sbírek lidem, kterým tornádo poničilo domy. Obyvatelé s demoličním výměrem mohou získat 250 tisíc korun od Českého červeného kříže. Částky od 50 tisíc do 300 tisíc korun rozesílá od včerejška postiženým domácnoste­m v první vlně Diecézní charita Brno. Nadace Via poslala v první fázi pěti nejpostiže­nějším obcím po pěti milionech.

„Tyto prostředky už mají starostové na účtech. Nyní ve spolupráci s dalšími neziskovým­i organizace­mi rozdělujem­e 150 tisíc korun každé domácnosti dotčené tornádem bez ohledu na další kritéria,“popsala mluvčí Nadace Via Hana Sedláková.

„Při rozsáhlém šetření v terénu obcházely charitní týmy poškozené s dotazníkem, v němž byl zohledněn jak rozsah škod, tak sociální situace poškozenýc­h,“přiblížila práci Diecézní charity Brno její mluvčí Eva Bělocká.

K získání příspěvku od Nadace Via je potřebná smlouva o nadačním příspěvku. „Smlouvu lze podepsat fyzicky i online pomocí elektronic­kého podpisu. Takto jsme již vystavili první stovku smluv a první desítky plateb dnes odesíláme,“uvedla včera Sedláková. Všichni, s nimiž Via smlouvu již podepsala, by měli peníze dostat do konce týdne. Celkem by od ní v první fázi měla obdržet tisícovka domácností 150 milionů.

„Předběžný odhad je celkem 1 600 postiženýc­h domácností, v některých obcích šetření ještě probíhá, ne všechny se povedlo hned napoprvé zastihnout. Zároveň se některé domácnosti ozývají, že příspěvek nepotřebuj­í, ať jej radši předáme potřebnějš­ím,“uvedla Sedláková s tím, že postižení podepisují, že musí prostředky využít na pokrytí výdajů spojených s tornádem, kontrolova­t to ale nadace nebude.

Peníze i stavební materiál

„V tuto chvíli odcházejí první příspěvky ve výši necelého milionu korun. Finance putují do šesti rodin a

Až tolik korun rozesílala zatím postiženým Diecézní charita Brno. zároveň nakupujeme stavební materiál,“uvedla včera Martina Nováková z nadace znesnáze21. Ze sbírky Diecézní charity Brno odešlo včera na účty konkrétníc­h lidí 51 milionů korun. Na dalších smlouvách charita pracuje.

Na první vlnu pomoci naváže druhá, která se zaměří na obyvatele nejvíc poničených nemovitost­í. U první vlny přitom u brněnské charity či Nadace Via nerozhoduj­e, zda má daný člověk pojištění. „V první fázi pomoci obdrží příspěvek každá postižená rodina. Zohledňova­t další kritéria budou spolupracu­jící organizace v dalším kole mapování

Tolik korun měly zatím vyplatit poškozeným tornádem pojišťovny. v terénu, které proběhne po vyplacení prvního kola příspěvků,“popsala Sedláková z Nadace Via.

Během druhého, hlubšího šetření podle ní budou zohledňová­na kritéria, jako nákladnost oprav, pojištění domácností, výše jejich úspor nebo sociální situace. „Na základě tohoto šetření bude v potřebných případech pomoc navýšena i v násobných částkách,“doplnila Sedláková. Její nadace se rovněž snaží vyjít vstříc lidem v exekuci, kterým hrozí, že jim peníze ze sbírky budou zabaveny.

„Aby lidé v exekuci o příspěvek nepřišli, jsme připraveni jej vyplatit ve formě poštovní poukázky nebo šeku,“uvedla. Nadace znesnáze21 bude lidem, kteří mají exekuci, proplácet přímo faktury za práci řemeslníků a za materiál.

Dary vládní dotace nesníží

Ministerst­vo pro místní rozvoj ještě na začátku týdne uvádělo, že vládní dotace z programu Živel budou snižovány o dary z veřejných sbírek. Po včerejším jednání kabinetu to ale neplatí. „Omlouvám se lidem postiženým katastrofo­u za nejistotu, kterou v nich mohl vyvolat úřednický dokument,“uvedla ministryně Klára Dostálová (za ANO).

Lidé, kteří jsou pojištěni, však budou zvýhodněni. Do celkových nákladů na obnovu bydlení se bude počítat místo celého pojistného plnění jen 70 procent. „To zvýhodnění bude ve formě bonusu. To znamená, že od celkové skutečné výše škody se odečte jenom 70 procent plnění, co dostanou od pojišťovny, aby těch 30 procent zůstalo v podstatě k dispozici na to, co je potřeba,“uvedla ministryně.

Z vládního programu Živel na pomoc postiženým tornádem mohou lidé získat dotaci až dva miliony korun a další až tři miliony mohou dostat formou výhodného úvěru.

Mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Nová uvedla, že týden po katastrofě už pojišťovny stihly vyřídit 35 procent ze všech nahlášenýc­h událostí a klientům vyplatily 162 milionů korun. Až třetina škod podle ní ale dosud nebyla nahlášena. A celkové očekávané pojistné plnění tak může ještě narůst až o miliardu, tedy na zhruba 4,5 miliardy korun.

 ?? Foto: Patrik Uhlíř, MAFRA ?? Nová střecha Rychlá pomoc je pro lidi v poničených moravských obcích důležitá.
Foto: Patrik Uhlíř, MAFRA Nová střecha Rychlá pomoc je pro lidi v poničených moravských obcích důležitá.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic