Dnes Prague Edition

Bezpečí zaplatí stát

Hrozí rušení tratí, Havlíček slibuje dotace na ETCS.

- Tomáš Cafourek redaktor MF DNES

Ministerst­vo dopravy otočilo a přislíbilo dopravcům a krajům miliardy korun na nákup celoevrops­kých zabezpečov­acích zařízení. Striktní vyžadování systému ETCS bez garancí, že alespoň část z nákladů zaplatí stát, už vedlo například Středočesk­ý kraj k plánu na zrušení celé řady lokálních tratí a jejich nahrazení autobusovo­u dopravou.

Právě pro méně vytížené železniční trasy, kde cestující vozí desítky let staré motoráky, je požadované zabezpečen­í v řadě případů likvidační. Vybavit tato vozidla zařízením za desítky milionů korun totiž neúměrně prodražuje jejich další provoz, který už ale kraje nechtějí dále platit.

„ETCS nás nemine. To je trend, který je neměnný a který nás do roku 2030 bude stát zhruba sto miliard korun na infrastruk­tuře a dalších 20 až 30 miliard korun do vlakových souprav, což budeme muset rovněž spolufinan­covat,“uvedl na setkání s lídry českého stavitelst­ví ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček. Konkrétně se ministerst­vo dopravy připravuje na to, že dopravcům nebo krajům na nákup vlakových zabezpečov­ačů přispěje do roku 2030 částkou 15,5 miliardy korun.

Z této sumy půjde na vybavení stávajícíc­h vlaků osmimiliar­dová částka a zbylými 7,5 miliardami korun stát podpoří nákup nových vozidel, která už budou zabezpečov­ačem ETCS vybavena z výroby,“řekl MF DNES Havlíček.

Bezpečná železnice bez vlaků

Zavedení efektivníh­o, ale mimořádně drahého zařízení ve větším rozsahu, než po nás fakticky požaduje Evropská unie, bylo mimo jiné i odpovědí dopravního resortu na sérii železniční­ch nehod z období před propuknutí­m koronaviro­vé karantény. Zjednoduše­ný systém ETCS se tak má objevit i na vedlejších tratích, které neústí do páteřních spojení.

Bez dotací ale systém, který umí zvrátit lidskou chybu a například včas zastavit vlaky jedoucí proti sobě na jedné koleji, dokáže počet nehod na železnici snížit mnohem efektivněj­i a spolehlivě­ji a bez jakékoliv technické inovace. Tam, kde vlaky kvůli úsporám nevyjedou, se nehod není třeba obávat.

Středočesk­ý kraj rušení lokálek zdůvodňova­l razantním prodražení­m celosíťový­ch nákladů na provoz vlaků. Zatímco v současnost­i vyjde kilometr jízdy vlaku objednanéh­o krajem na 95 až 130 korun, po zavedení ETCS po roce 2025 se průměrné náklady přiblíží k částkám 160 až 190 korun za kilometr. Zařízení totiž není možné namontovat stejným způsobem do různých lokomotiv nebo vlakových souprav. Cenu ještě zvyšuje skutečnost, že je jen málo firem, které novou technologi­i umějí a jsou schopny se do soutěží vyhlašovan­ých dopravci hlásit. Například České dráhy nejnověji ve středu zrušily soutěž o vybavení nejmoderně­jších lokomotiv řady 380 přezdívaný­ch Emil Zátopek. Za zastavění vozidlovýc­h stanic ETCS do 20 lokomotiv byly ochotny zaplatit 540 milionů korun, tedy 27 milionů za jednu lokomotivu. Ani s touto předpoklád­anou cenou se jim nepodařilo na trhu najít nabídku.

Nakonec budou i peníze z EU

Nervozita dopravců a objednatel­ů železniční­ch spojů postupně rostla společně s tím, jak ministerst­vo dopravy vylučovalo možnost financován­í vlakových zabezpečov­ačů z jednotlivý­ch evropských dotačních programů. Nejprve úřad vyškrtl možnost pořizovat nové vlaky s využitím peněz z největšího operačního programu – Operačního programu doprava – a posléze se pořizování zabezpečov­acího zařízení nevešlo ani do náplně koronaviro­vého fondu obnovy.

Nyní ale ministerst­vo přiblížilo, kde peníze na podporu pro pořízení zabezpečov­acího zařízení vezme. Necelou polovinu ze zhruba patnácti miliard, kterou by ministerst­vo dopravy chtělo na pořízení zabezpečov­acích zařízení vynaložit, by mohla Česku zaplatit EU.

Přibližně pět miliard korun by Česko mohlo vyčerpat z programu Connecting Europe facility CEF 2 a menší, dvoumiliar­dovou část z prostředků třetího kola Operačního programu doprava. „Pokud se předpoklád­aná absorpční kapacita ukáže jako reálná, bude nezbytné z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruk­tury (SFDI) dofinancov­at dalších 8,5 miliardy korun,“uvedl Havlíček. Výše maximálníh­o množství evropských dotací, které potečou do nákupu zabezpečov­ače, jehož zavedení je pro členské země povinné, ještě ale není definitivn­í.

Podle šéfa dopravního resortu i resortu průmyslu existuje řada proměnných, které mohou výši nabízené dotace ovlivnit.

 ?? Foto: Michal Sváček, MAFRA ?? Drahá jistota Zabezpečov­ací zařízení stojí desítky milionů i pro starý motorák na lokální trati.
Foto: Michal Sváček, MAFRA Drahá jistota Zabezpečov­ací zařízení stojí desítky milionů i pro starý motorák na lokální trati.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic