Dnes Prague Edition

Bezvýsledn­é exekuce skončí dřív, novela jde k prezidento­vi

-

PRAHA Sněmovna definitivn­ě schválila změny v exekucích, když hlasy 162 ze 169 přítomných poslanců podpořila verzi vrácenou Senátem. Ta původně přijatou předlohu doplnila ještě o několik dalších novinek.

Mezi ty hlavní patří zrychlené zastavován­í dlouhodobý­ch bezvýsledn­ých exekucí. To mělo původně nastat až od roku 2028, teď však bude moci začít už v lednu 2023. „U exekuce, která bude k tomuto datu vedena jako marná, bude věřitel vyzván s dotazem, zda v ní chce pokračovat. Pokud ano, bude muset uhradit zálohu, jinak bude zastavena. Je tam fakticky rok a půl, aby si věřitelé mohli svá řízení projít a zvážit, zda se jim vyplatí pokračovat,“uvedl poslanec Marek Výborný.

Předloha předpoklád­á šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor bezvýsledn­ou exekuci při splnění určitých podmínek zastavil. Bezvýsledn­á exekuce by se mohla ještě dvakrát prodloužit, mohla by trvat nejdéle dvanáct let.

Lhůty budou moci být v některých případech prodloužen­y, například když je exekuce odložena. Vůbec se nebudou týkat vymáhání pohledávek například na výživném na děti.

Změní se také pořadí, v jakém se vymožené peníze budou používat na splácení dluhu. „Nově se bude napřed splácet jistina a pak až příslušens­tví, jako jsou úroky či penále, takže člověk už nebude v tom nekonečném kolečku,“dodal poslanec Patrik Nacher.

Senát upravil také omezení vymáhání dluhu prodejem movitých věcí. To se bude týkat jen fyzických osob. Zpeněžit bude možné luxusní věci.

„Bylo by nespravedl­ivé vůči seriózním věřitelům, pokud dlužník disponuje například šperky nebo sbírkou obrazů, aby se mohl exekuci vyhnout. Pokud tedy soupis hodnotného majetku přesáhne 36 splátek, bude mobiliární exekuce provedena a nárok věřitele uspokojen ihned,“vysvětlil Výborný.

Místní příslušnos­t exekutorů navzdory snahám části zákonodárc­ů zavedena nebude, zákonodárc­i i tak považují změny na významné.

„Ukončujeme dvouapůlle­tou práci nad exekucemi a vším, co s tím souvisí. Jde o největší změny v exekucích za posledních dvacet let,“uzavřel Nacher.

Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. (ven)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic