Dnes Prague Edition

Praktické informace

-

● Jak se tam dostat

Mikulov najdete na jižní Moravě na hranici s Rakouskem. Z Prahy je ideální vyrazit po D1 do Brna a odtud pak po silnici 52 směrem na Vídeň. Pohodlně se sem dá dostat také vlakem – Mikulov totiž leží na trati mezi Břeclaví a Znojmem.

● Zámek v Mikulově

Je sídlem Regionální­ho muzea Mikulov, které zámek spravuje. Otevřeno je v červenci a srpnu denně od 9.00 do 18.00. K vidění je zde Galerie Dietrichšt­ejnů, zámecká knihovna, sklepení s obřím sudem, expozice Víno napříč staletími či Římané a Germáni v kraji pod Pálavou. Vstupné na jednotlivé výstavy se liší.

● Jeskyně na Turoldu

Leží v přírodní rezervaci vrch Turold na okraji Mikulova a společně s jeskyní Liščí díra tvoří 2,5 kilometru dlouhý labyrint. Otevřeno je tady denně od 9.00 do 17.00. Plné vstupné vyjde na 140 Kč.

● Židovský hřbitov

Patří k nejvýznamn­ějším památkám tohoto druhu v Česku. K prvním pohřbům zde po vzniku místní židovské obce došlo již někdy kolem poloviny 15. století. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1605. Otevřeno je od neděle do pátku od 10.00 do 18.00, lístek stojí 40 Kč.

● Svatý kopeček

Patří k jedné z nejvýrazně­jších přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno přírodní rezervací. Na vrchol Svatého kopečku až k poutní kapli sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu turisty zavede křížová cesta.

● Pěchotní srub MJ-S 29 „Svah“

Jediná dokončená pevnost v úseku Mikulov z roku 1938 po reaktivaci sloužila armádě až do roku 1999. V expozici s výkladem zhlédnete zbraně Českoslove­nské lidové armády a další součásti výstroje a výzbroje. Otevřeno je každou sobotu a neděli od 10.00 do 17.00, vždy v každou celou hodinu. Vstupné vychází na 80 Kč.

● Lom Janičův vrch

Zatopený lom je domovem mnoha živočichů a rostlin, včetně těch vzácných. Díky své kráse a čisté vodě láká ke koupání, byť kapacitně omezenému.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic