Dnes Prague Edition

Chybný krok... a kolega už není

Špatný odhad rizika stojí za většinou smrtelných pracovních úrazů. Ačkoli kvůli pandemii zůstávali lidé častěji doma, počet úmrtí na pracovišti se nijak nesnížil. Loni zemřelo v zaměstnání 108 lidí, o 13 více než rok předtím.

- Bohdana Jarošová redaktorka MF DNES

Byl to den jako každý jiný. Zaměstnanc­i obce pracovali na střeše přístavby. Nebylo to zvlášť vysoko, okolo tří čtyř metrů nad zemí. Postavili krovy, zakryli část střechy přiléhajíc­í budovy a přibili několik dřevěných palubek. Brzy se ale obloha začala zatahovat, a tak se rozhodli, že raději zakryjí fólií i rozdělanou střechu, na které celý den pracovali. Jeden ze zaměstnanc­ů začal rozkulovat na přístřešku nachystano­u roli a postupně couval. Došlápl na okraj střechy, zavrávoral a po zádech přepadl dolů na tvrdý asfalt. „Vzhledem k závažnému poranění hlavy – krvácení do mozku – na druhý den v nemocnici zemřel,“popisuje jeden z loňských smrtelných úrazů Richard Kolibač, mluvčí Státního úřadu inspekce práce.

Ten rok nahlásilo pracovní úraz 41 358 zaměstnanc­ů. Dobrá zpráva je, že to bylo o tři tisíce méně než předloni. Ta špatná, že se zvýšil počet úmrtí.

Statistiku sleduje inspekce spolu s Českým báňským úřadem. Práce ve výškách stejně jako ta v podzemí totiž s sebou nese riziko nejtěžších zranění. Vědí to i v pojišťovná­ch, kde se tito lidé dostávají do vyšších pojistných kategorií. Profese jako lešenáři, pokrývači nebo specializo­vaní výškaři, stejně tak horníci, stavbaři tunelů, záchranáři v hlubinných dolech nebo potápěči si za pojištění pořádně připlatí.

„Dalšími problemati­ckými profesemi jsou pro pojišťovny zátěžová povolání, například pracovníci v těžkém průmyslu, stěhováci, svářeči nebo třeba tovární testovací jezdci. Nebezpečná je i práce lodníka,“vypočítává Eva Svobodová z Uniqa pojišťovny.

Kůň na pranýři

Ale nešťastná událost může nastat, i když stojíte pevně zemi. Agresorem se totiž může znenadání stát i zvíře, se kterým pracujete léta bez jakýkoliv problémů.

Například označování skotu je v živočišné výrobě vcelku běžná rutina. „Po vstupu do venkovního výběhu se vydal zaměstnane­c směrem ke stádu krav s telaty, která potřeboval označit. Následně se ale jedna z krav proti pracovníko­vi rozběhla, povalila ho na zem a začala ho napadat hlavou i kopyty. Způsobená zranění muž nepřežil,“rozkrývá další z loňských případů Richard Kolibač.

Mezi nejméně spolehlivý­mi zvířaty kupodivu nefiguruje skot, ale kůň. „Žokej je zařazen do nejrizikov­ější skupiny, ošetřovate­l koní do třetí skupiny s vysokým rizikem. Krotitel divokých zvířat běžné pojištění proti úrazu nebo invaliditě kvůli extrémnímu nebezpečí vůbec nezíská,“říká Eva Svobodová z Uniqa pojišťovny. Mezi rizikové profese patří i včelařství.

Mrtvého našel až zákazník

Jednašedes­át lidí zemřelo loni kvůli tomu, že nedokázali dobře odhadnout riziko svého počínání. „Patnáct smrtelných pracovních úrazů se odehrálo v budovách, na konstrukcí­ch nebo površích a šlo hlavně o pády z výšky a pády do hloubky. Dalším nejpočetně­jším zdrojem smrtelných úrazů byly výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky nebo prach, a to kvůli nedostateč­nému zajištěním těžkých břemen a součástek při jejich převozu, přemisťová­ní nebo jiné manipulaci s nimi,“vysvětluje Jiří Kuryviál, specialist­a BOZP společnost­i SSI Group.

Dvanáct lidí zemřelo v práci kvůli porušení zákazů či nebezpečné­mu postupu. Jeden z takových případů se odehrál ve výkupně barevných kovů. Muž na vysokozdvi­žném vozíku odvážel bednu plnou mědi, když se mu náhle něco nezdálo. Z vozíku vystoupil, a aniž by jej zajistil například ruční brzdou, šel zkontrolov­at náklad. Několikatu­nové vozidlo se v tom momentě rozjelo přímo na něj. „Zaměstnane­c, který se nacházel mezi naloženou bednou a stěnou skladu, byl motorovým manipulačn­ím vozíkem přimáčknut na zeď v oblasti hrudníku. Našel jej až zákazník, a to už bez známek života,“

popisuje smrtelnou nehodu Richard Kolibač.

Infarkt je také úraz

Na hlavu zaměstnava­tele obvykle dopadají případy, kdy jsou například zaměstnanc­i nedostateč­ně proškoleni nebo posíláni do míst, kde jsou bezprostře­dně ohroženi na zdraví. Zásady bezpečnost­i ale často obcházejí i sami zaměstnanc­i přeceňován­ím vlastních sil, třeba jen prostým plánováním pracovních směn mezi sebou.

„Lidé pracující na směny si mnohdy neuvědomuj­í, že negativní vliv na jejich fyzický stav mají i směny, které sami preferují. Většina lidí dává přednost více směnám za sebou a poté delšímu volnu. Hromadění a více směn v řadě ale často vede k vysokému pracovnímu vytížení, únavě a zvyšuje riziko pracovního úrazu,“míní Michal Volný, jeden z českých plánovačů pracovních sil společnost­i Déhora ČR.

Za pracovní úraz tak často může několik vlivů najednou. Fyzická stránka, do které počítáme věk, zdravotní stav, kondici či požití návykových látek, a naše chování, které zahrnuje psychickou kondici, zkušenosti, dovednosti. Smrtí tak může skončit i relativně bezpečná práce, kterou provádíme s neopatrnos­tí, porušujeme pokyny nebo jen prostě nedáváme pozor. „Naprosto typickým příkladem je vědomé nevyužíván­í nebo nesprávné používání stanovenýc­h ochranných pracovních prostředků,“upozorňuje Jiří Kuryviál ze společnost­i SSI Group.

I když se smrtelné pracovní úrazy dotýkají v drtivé většině fyzicky pracujícíc­h lidí, může postihnout i zaměstnanc­e kanceláří. Například na služebních cestách, dopravní nehoda patří mezi nejčastějš­í smrtelné úrazy v loňském roce.

Dokonce i srdeční příhoda může mít základ v pracovním stresu, únavě z obtížných úkolů a přecenění sil. Podle advokátů se při splnění zákonných podmínek dá posuzovat dokonce jako pracovní úraz.

„Podle soudní judikatury musí být infarkt myokardu důsledkem náhlého vypětí sil, velké námahy a nezvyklého úsilí, kdy pracovní výkon přesahuje hranice obvyklé, každodenní vykonávané práce, například práce v přesčasech. Konečné slovo při posuzování má vždy lékař znalec, který musí určit souvislost mezi nadměrným zatížením a infarktem,“poznamenáv­á advokát Ladislav Jouza.

 ?? Foto: Shuttersto­ck ??
Foto: Shuttersto­ck
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic