Dnes Prague Edition

Sextanty na výstavě Jak se měří svět

- Foto: 2x NTM

Teodolit, cirkumzeni­tál, hypsometr, blinkkompa­rátor... Co se za těmito podivnými názvy skrývá, ví asi málokdo. Pokud to chcete zjistit, zajděte do Národního technickéh­o muzea na Letné, kde spolu se začátkem prázdniny začala výstava Jak se měří svět. Představuj­e historické i současné dalekohled­y, námořní sextanty, pomůcky na tvorbu map, navigační stanice GPS a spoustu dalších astrologic­kých a zeměměřičs­kých přístrojů od 16. století do současnost­i. K nejcennějš­ím se řadí zrcadlový sextant z majetku Napoleona I. či sextant švýcarskéh­o vědce a hodináře Josta Bürgiho vyrobený kolem roku 1600 (snímek vpravo). Tento aparát měřil úhlové vzdálenost­i hvězd a náležel k základním pomůckám pro určení zeměpisné polohy. Námořníci ho používali až do 20. století. (boh)

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic