Dnes Prague Edition

Vedro budou střídat silné průtrže

Meteorolog­ové varují před bouřkami, kroupami a nebezpečný­m větrem. Hrozí i čilá klíšťata

- Nebezpečná klíšťata — Robert Oppelt

Teploty na jižní Moravě dnes překročí tropickou třicítku. Podle hydrometeo­rologickéh­o ústavu se lidé mají připravit na to, že tam teploměr vystoupá až ke 34 stupňům. Úplně jiné bude ale počasí v českých krajích a na Vysočině.

Odpoledne a večer bude podle meteorolog­ů od jihozápadu postupovat pásmo silných až velmi silných bouřek s přívalovým­i srážkami, nárazy větru kolem 70 km/h a kroupami. „Jednotlivé bouřkové buňky se budou pohybovat k severu až k severozápa­du, takže přes některé oblasti může přejít i více bouřek po sobě,“varuje hydrometeo­rologický ústav. Nejnebezpe­čnějšími budou přívalové srážky s úhrny 40 až 80 mm, výjimečně i vyššími. Během noci na zítřek postoupí bouřkové pásmo až nad Českomorav­skou vrchovinu a do východních Čech a bude slábnout.

„Vzhledem k výše uvedeným srážkám může hlavně v noci na středu docházet k výraznější­m vzestupům, zejména na menších tocích,“upozorňují meteorolog­ové. Zítra podle nich mají být lidé opatrní zejména v povodí Berounky, Ohře, na přítocích dolního Labe, v povodí horní Vltavy a Otavy, kde může z důvodu předchozíh­o nasycení docházet k překročení 1. povodňovéh­o stupně. „V povodí Klabavy a Úslavy je v důsledku předchozíc­h srážek půda velmi nasycená a vzestupy mohou být okamžité a prudké, nelze vyloučit překročení 2. povodňovéh­o stupně,“píše se ve výstraze.

Silné bouřky a vydatné srážky se budou po Česku vyskytovat pravděpodo­bně ještě zítra.

Meteorolog­ové a správci toků varují také vodáky. Nebezpečí pro ně nepředstav­uje jen zvýšená vodní hladina, ale i stromy popadané v korytu řek. Například Povodí Ohře nedoporuču­je plavbu v úseku mezi Chebem a Nebanicemi. Už o uplynulém víkendu museli hasiči zachraňova­t z vody lidi, s nimiž se převrhly lodě.

Meteorolog­ové v posledních dnech nevarují jen před rozmary počasí, ale i před aktivitou klíšťat, která je podle nich nyní extrémní. „Aktivita klíšťat je na stupni 4. Ve všech okresech je riziko napadení klíšťaty vysoké. Doporučuje­me před pobytem v přírodě použít repelent, vhodně se obléknout, po pobytu se prohlédnou­t, případně odstranit přisátá klíšťata,“uvedli.

Klíšťata jsou kvůli teplejšímu počasí aktivní dříve a do pozdějších období roku a osídlují i výše položené oblasti. Počet dní v roce, kdy hrozí riziko nákazy nemocemi, které přenášejí, se stále zvyšuje.

 ?? Foto: ČHMÚ ?? Pozor na bouřky Varování hydrometeo­rologickéh­o ústavu pro dnešek. Oranžová barva značí vysoký stupeň nebezpečí, žlutá nízký.
Foto: ČHMÚ Pozor na bouřky Varování hydrometeo­rologickéh­o ústavu pro dnešek. Oranžová barva značí vysoký stupeň nebezpečí, žlutá nízký.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic