Dnes Prague Edition

Jen klid, on chleba levnější nebude

- Jan Doležal prezident Agrární komory ČR

Přiznám se, že na sport v televizi mi v posledních letech nezbývá tolik času ani energie, kolik jsem měl před nějakými deseti či dokonce dvaceti lety. Je pravda, že člověka v dospělosti čeká daleko větší množství povinností, po jejichž splnění se mu ne vždy ještě chce nocovat a koukat na partu milionářů mladších, než je on sám, jak se po určitou dobu honí za kulatým či placatým nesmyslem. Když navíc víte, že vás ráno čeká vstávání v pět hodin, protože rok a půl starý „junior“je ranní ptáče, motivace koukat na jakýkoliv sportovní přenos, který se zvlášť při penaltovém rozstřelu může protáhnout až téměř do půlnoci, je téměř nulová.

Možná je to i tím, že se „našim“daří o trochu méně, než bývalo právě v době mého dětství zvykem. Když mi bylo deset, vyhráli jsme v květnu mistrovstv­í světa v hokeji, o měsíc později jsme pak téměř vyhráli mistrovstv­í Evropy ve fotbale. Za dva roky nato jsme vyhráli olympiádu v ledním hokeji, až do roku 2005 jsme navíc z mistrovstv­í světa vozili pravidelně medaile (třikrát po sobě dokonce zlatou) a v roce 2004 jsme hráli semifinále mistrovstv­í Evropy a taky nejlepší fotbal na turnaji. Dneska je to samozřejmě o poznání horší, a i když jsme si letos ostudu neuřízli ani na hokejovém mistrovstv­í, ani na fotbalovém euru, na finále či prvenství asi můžeme ještě nějakou dobu zapomenout.

Pokaždé, když se s nějakým takovým turnajem loučíme, vzpomenu si na to, co říkával můj děda: „Proč se tak nervujete? Chleba stejně levnější nebude.“Nejsem si sice jistý, že by podobným prohlášení­m ukonejšil anglické „rowdies“po nedělní prohře s Itálií, ale měl pravdu. Ono opravdu o nic nejde. Skutečnost, zda vyhrajeme, či nevyhrajem­e finálový zápas v tom či onom sportu, nikomu z nás (samozřejmě kromě samotných hráčů) znatelně život nezlepší.

Staří Římané nicméně dobře věděli, že spokojená společnost potřebuje „panem et circenses“, tedy chléb a hry. Každý římský občan tak měl právo na denní příděl obilí, ze kterého si mohl péct chleba, příslušníc­i chudších vrstev navíc mohli v určené časy zdarma navštěvova­t veřejné koupele, gladiátors­ké hry, závody válečných vozů, sportovní klání či divadelní představen­í.

Dnes máme zemědělské dotace, díky kterým je chléb ne zdarma, ale výrazně levnější, než by byl bez nich. Podle nových – dle názoru Grety Thunbergov­é a spol. údajně málo „zelených“– pravidel by zemědělci měli do budoucna až 10 procent orné půdy nechat ladem. Takže ta stará pravda opravdu platí, nehledě na sportovní výkony „našich“: chleba skutečně levnější nebude.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic