Dnes Prague Edition

Nespoléhat se na to, že vše vyrobí Čína

- — Miroslav Yrd, Slavičín

Nebezpečím Číny pro okolní svět je její výrobní univerzáln­ost. Vede to k tomu, že místo vlastního snažení se chybějící výrobky objednají v Číně. Pokud ale Čína nedodá třeba zdravotnic­ký materiál, může to mít fatální následky. Vláda by proto vedle státních rezerv měla zřídit fond pro státem podporovan­ou výrobu zdravotnic­kého a životně důležitého materiálu a udržovat její výrobní schopnost i v době nekrizové.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic