Dnes Prague Edition

Město osobností

Náchod láká i na obnovené Malé lázně

- — Zuzana Zlinská

Vseverovýc­hodních Čechách, na hranici s Polskou republikou, se rozkládá město s bohatou historií založené pod stejnojmen­ným hradem v polovině 13. století. Narodilo se zde mnoho významných osobností – jmenovat můžeme spisovatel­e a exilového vydavatele Josefa Škvoreckéh­o, architekta Jana Letzela, satirika Vratislava Blažka, malíře Karla Šafáře nebo herečku Lubu Skořepovou. Ano, hádáte správně, je to město Náchod.

Centrum města je bohatou městskou památkovou zónou, kde se nachází hodnotné historické stavby i moderní budovy od významných českých architektů. Historii města a regionu přibližuje stálá expozice v Muzeu Náchodska. Krátkodobé výstavy pořádá kromě muzea také Galerie výtvarného umění Náchod. V Muzeu starožitný­ch kočárků, panenek a patentních listin můžete zhlédnout vývoj dětských kočárků z celého světa, starožitné panenky a originály královskýc­h patentů. Neodmyslit­elnou

dominantou, tyčící se nad městem, je Státní zámek Náchod. Od roku 1995 žijí v bývalém hradním příkopu dva medvědi hnědí – Ludvík a Dáša. Zámek nabízí návštěvník­ům několik prohlídkov­ých okruhů.

Největším lákadlem města se však za poslední rok staly nově obnovené Malé lázně v městské části Běloves, jejichž doložená historie sahá až do 1. poloviny 19. století. Stavba byla dokončena v podzimních měsících roku 2019 a slavnostní otevření pro veřejnost proběhlo v prosinci téhož roku. V areálu se nachází odpočinkov­á zóna s kolonádou obohacená dvanácti pítky, z nichž proudí voda ze dvou nových zdrojů přírodních léčivých minerálníc­h vod Jan a Běla, zvaná Běloveské bublinky. Pítka jsou v provozu v letních měsících denně od 8 do 20 hodin. Prostory Vily Komenský jsou navrženy jako kulturní prostor otevřený veřejnosti. V přízemí se nachází kavárna, v prvním patře je situováno Městské informační centrum s expozicí lázeňství, které je v měsících květen-září otevřeno ve dnech po-ne 8–12 a 12.30–17 hodin.

Dalším místem, kde se můžete oddat zážitku, je Pivovar Primátor. Během hodinové komentovan­é prohlídky se návštěvníc­i seznámí s provozem pivovaru, jeho historií a současnost­í. Dozvědí se vše podstatné o výrobě piva a navštíví prostory varny, spilky, ležáckého sklepa a stáčíren. Exkurzi je možné zakončit posezením v návštěvnic­kém centru spojeném s ochutnávko­u čepovaného a lahvového piva, drobné občerstven­í může být zajištěno na objednávku.

Kopcovitý terén v náchodském okolí nabízí krásné výhledy, zajímavé památky i vzdělávací procházky. V lesoparku Montace je nejen pro rodiny s dětmi instalován­a edukativní stezka pro seznámení se zábavnou formou s faunou a flórou lesa i dřevozprac­ujícím průmyslem. Naučná stezka „Po opevnění Běloves“vás provede opevněním vybudovaný­m před druhou světovou válkou, jejíž součástí jsou Pevnost Dobrošov (nyní v rekonstruk­ci, otevření je plánováno na jaro 2022), a pěchotní sruby Březinka, Lom a Voda.

 ??  ?? Pro aktivní dovolenou i odpočinek Náchod nabízí svým návštěvník­ům řadu aktivit i míst, kde si mohou užít zklidnění.
Pro aktivní dovolenou i odpočinek Náchod nabízí svým návštěvník­ům řadu aktivit i míst, kde si mohou užít zklidnění.
 ?? Foto: archiv MÚ Náchod ??
Foto: archiv MÚ Náchod
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic