Dnes Prague Edition

Přes řeku na laně by mohli lidé cestovat už v roce 2025

-

PODBABA, BOHNICE Neobvyklé dopravní spojení břehů Vltavy plánuje Praha také mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi. Lidé by měli řeku překonávat v kabinách lanovky.

„Aktuálně probíhá příprava výběru generálníh­o projektant­a, který by měl zhotovit podklady pro EIA (posouzení vlivu záměru na životní prostředí, pozn. red.) až po stavební povolení,“říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Lanovka má dočasně propojit Prahu 6 a Prahu 8 do doby, než mezi nimi bude postavena tramvajová trať. Ta má ale vzniknout až po roce 2030. Projekt lanovky připravuje dopravní podnik. Ten momentálně zpracovává zadávací dokumentac­i pro výběr projektant­a,

jenž bude formou veřejné zakázky vybrán pravděpodo­bně na podzim. Zhotovitel bude muset zpracovat také kompletní podklady pro posouzení EIA, které městu nařídil zpracovat odbor životního prostředí magistrátu. K záměru lanovky totiž minulý rok přišly desítky převážně negativníc­h vyjádření. Proti stavbě se postavila například Praha 6. Městská část Praha 8 souhlasila za podmínky, že hlavní město vystaví dostatek P+R parkovišť a neustoupí od výstavby plánované tramvajové trati.

Lanová dráha za 1,5 miliardy korun by mohla být v provozu už v roce 2025. Přepravit by měla dva tisíce cestujícíc­h za hodinu. Projekt počítá i se zastávkou u trojské zoo. (bur, ČTK)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic