Dnes Prague Edition

Malé děti nezlenivěl­y. Sokolíků za rok přibylo

Sportování nejen předškolní mládeže utrpělo v době přísných protiepide­mických opatření velkou ránu. Česká obec sokolská navzdory tomu zaregistro­vala nárůst cvičících dětí.

- Matěj Nejedlý redaktor MF DNES

PRAHA Roli trenérů a cvičitelů museli v době koronaviro­vých omezení načas převzít rodiče. Výpadek tělesné výchovy, pohybu a tréninků ve sportovníc­h klubech a kroužcích je podle lékařů na dětech znát.

„Děti v jarním období v průměru přibraly dvě kila,“upozorňuje odborník na pohybovou medicínu, profesor Pavel Kolář. „Podívejme se, kdo dneska není schopen se vypořádat s covidem. V rizikových faktorech je obezita, sekundárně s ní souvisí cukrovka druhého typu, která je poruchou metabolick­ého syndromu, a další onemocnění. Pohyb je ochranný faktor. Když si to teď neuvědomím­e, projeví se to později,“varuje Kolář.

Rozvíjet pohybové dovednosti dětí se snaží tradiční akce Se Sokolem do života, jejíž další ročník včera s Kolářovou podporou prezentova­la Česká obec sokolská.

Jde již o šestý ročník projektu, který podporuje rozvoj pohybových dovedností dětí ve věku od tří do šesti let, do kterého se zapojují mateřské školy a ostatní organizace pracující s dětmi. Za uplynulý rok se aktivit zúčastnilo více než 90 tisíc dětí, což je o 15 tisíc více než za ten předchozí.

„Děti dnešní generace mají mimo jiné mnohem větší přístup k velkému množství sladkostí, což jejich tělesnému stavu určitě neprospívá. Snažíme se položit základy k tomu, aby měly děti kladný vztah ke sportovním aktivitám již od raného věku, bavíme se zde o kategorii už od tří let, ale i mladší,“líčí Hana Moučková, starostka České obce sokolské.

Předškolác­i se na cvičení se sokoly učí mít především radost z pohybu. Všestranný rozvoj nejen pohybových dovedností vychází z dlouholeté tradice Sokola a děti baví motivační prvky v podobě zvířátek a nalepování samolepek za splněné úkoly. V nadcházejí­cím ročníku si Sokol dal za cíl zaměřit se více na správné provedení.

„Cílem projektu je, aby se děti naučily pracovat se svým tělem, koordinova­t pohyby a zároveň zvyšovat svou zdatnost a aby se pohyb stal součástí jejich života, bavil je a užívaly si ho,“uvádí Věra Smejkalová, spoluautor­ka projektu.

Sokol za tím účelem vypracoval metodické materiály, které pedagogům pomáhají rozvíjet pohybovou gramotnost dětí i poznání světa. „Jako novinku jsme letos připravili i metodická videa, která pedagogy všemi aktivitami s dětmi názorně provedou,“říká Smejkalová.

Nejdříve se naučit běhat

Podle starostky České obce sokolské je u předškolní­ch dětí brzy na to, aby se zaměřily na jeden sport. „Osobně nedoporuču­ji specializa­ci na jeden konkrétní sport již od tohoto mladého věku, spíše jsem pro to, aby si dítě vyzkoušelo více typů aktivit. Nejdříve se naučilo běhat, házet, skákat a až poté přichází fáze, kdy si vybírá sport, kterému se bude do budoucna věnovat,“doplňuje Hana Moučková.

Kolář uvádí, že vleklá vládní opatření měla zcela mimořádný dopad na vzdělanost a sociální, pracovní a pohybové návyky dětí především v prvních ročnících základních škol. „Škola není jen fabrika na znalosti, ale slouží k socializac­i a osvojení lidských schopností. Online výukou nemůžeme tělocvik a pohyb nahradit,“vysvětluje Kolář.

Rodičům se na cvičení se Sokolem líbí kromě jiného fakt, že jde o skupinovou aktivitu. „Cvičení ve skupině je pro dceru mnohem zábavnější jednoduše proto, že dělá něco nového a je přitom v kolektivu. Navíc při aktivitách často společně zpíváme, což považuji za velmi přínosné pro děti,“sděluje Ivana Procházkov­á, která hodiny Sokola navštěvuje se svou čtyřletou dcerou.

Hlad po sportu

„Pohyb je ochranný faktor. Když si to teď neuvědomím­e, projeví se to později.“

Pavel Kolář fyzioterap­eut zaměřující se na pohybovou patologii dětí

Chuť dětí sportovat cítí i trenér mládeže fotbalové Sparty Jan Šabacký. „Na posledních náborových dnech pro nejmenší byla účast naopak větší než obvykle. Z dětí cítíme velký hlad po hře. Zároveň pozorujeme, že je pro ně důležitý také sociální aspekt. Dlouho nebyly v tak velkém kolektivu a musejí si na to opět zvyknout,“sděluje Šabacký.

 ?? Foto: Česká obec sokolská ?? Přelez, přeskoč... Sokolové radí nezaměřova­t malé děti na jeden sport, ale rozvíjet jejich pohybové dovednosti všeobecně.
Foto: Česká obec sokolská Přelez, přeskoč... Sokolové radí nezaměřova­t malé děti na jeden sport, ale rozvíjet jejich pohybové dovednosti všeobecně.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic