Dnes Prague Edition

Nebojte se s dětmi mluvit o penězích

Mladí lidé nejsou podle expertů finančně gramotní. Pražané jsou mezi kraji třetí

- Matěj Nejedlý redaktor MF DNES

PRAHA Na červnové finále Ekonomické olympiády dorazí ti nejlepší středoškol­áci do České národní banky v Praze 1. Patnáctile­tí žáci zde dostanou otázky, které se jim brzy mohou hodit v dospělém životě. Třeba slovní úlohu o tom, jak růst mezd zaměstnanc­ů jedné továrny ovlivní poptávku po místním pivu. Výjimkou ale nejsou ani úlohy s tematikou ze světa Pána prstenů či Hvězdných válek. Institut ekonomické­ho vzdělávání (INEV) v čele s jeho zakladatel­kou Martinou Bacíkovou chce mladým lidem přiblížit, že ekonomie může být i zábava. I po šesti letech ji ale občas nepříjemně překvapí některé výsledky, kterých žáci dosahují. „Vypadá to jako triviální záležitost, ale v podstatě jsme rádi, když správně odpoví alespoň půlka respondent­ů,“uvádí Bacíková.

Podle posledních dat INEV nejsou Pražané mezi kraji ve finanční gramotnost­i nejlepší. Překvapilo vás to?

Myslím, že je to dobře. Praha se obecně umísťuje v horních příčkách finanční gramotnost­i, to, že je nyní třetí, neznamená, že je na tom zle. Já jsem naopak ráda, že ostatní regiony za ní tolik nezaostáva­jí.

Jak jsou na tom tedy aktuálně mladí lidé v České republice s finanční gramotnost­í?

Moc dobře ne. Je to dané kupou věcí, díky mezinárodn­ímu porovnání ale víme, že speciálně středoškol­áci jsou na tom v rámci Evropy podprůměrn­ě.

S čím mají největší problém?

Třeba s výpočtem úrokové míry.

Neumějí porovnat, jaká nabídka je nejvýhodně­jší. Když jim v našich testech například nabízíme úvěr jedno procento denně tak nechápou, že je to méně výhodné než deset procent ročně. Jsou to přitom jen klasické výpočty procent, žádná vyšší matematika.

Kdo by měl v tomto ohledu dělat více? Rodiče?

Finanční gramotnost je podle našich zkušeností dědičná. Ne tedy geneticky, ale podle toho, kde dítě vyrůstá. Pokud je to v rodině dvou vysokoškol­áků z Prahy, je velmi pravděpodo­bné, že půjde také studovat. A s tím je často spojená lepší znalost světa financí. Naopak když je dítě z vyloučené lokality a má rodiče v exekuci, je bohužel takřka jasné, že po dosažení osmnácti let bude mít s penězi také problémy. Rodiče by hlavně měli s dětmi o financích co nejvíce komunikova­t. Když mají problémy, nebát se říct proč. Pokud investují, měli by dětem vysvětlit kam. Dítě všechno pozoruje a bude to po vás opakovat.

Jakou roli v tomto pro studenty hraje učitel?

Také velmi důležitou. Může totiž na rozdíl od rodiče nebo od institucí, jako jsme my, zasáhnout více dětí najednou. My třeba pomůžeme několika desítkám dětem na Ekonomické olympiádě, jeden učitel jich ale může zasáhnout třeba sto za rok. Je však nutné pedagogy v tomto ohledu dovzděláva­t, nikdo přeci nemůže být expert na všechno.

Projevila se ve finanční gramotnost­i lidí také pandemie?

Je to vidět kupříkladu na investován­í, lidé se začali o své peníze více zajímat.

Co říkáte středoškol­ákům třeba o kryptoměná­ch?

Profil Martina Bacíková

● Založila Institut ekonomické­ho vzdělávání a pod záštitou ministerst­va školství a ČNB začala pořádat Ekonomicko­u olympiádu pro studenty středních škol. Jde o největší soukromou vědomostní soutěž, kterou nepořádá ministerst­vo školství. Nyní soutěž pořádá v šesti zemích Evropy i v Číně.

● Před založením INEV působila jako předsedkyn­ě Students for Liberty CZ. Je spoluzakla­datelkou startupu Dáme Zkoušku a pracovala jako ekonomická novinářka a moderátork­a v Roklen24 a Forum24. Ve finanční skupině Roklen Fin získala zkušenosti jako projektová manažerka.

● V roce 2020 byla Bacíková zařazena do žebříčku časopisu Forbes #30pod30.

Hlavně jim vysvětluje­me všechna rizika. Většina se totiž chystá investovat poprvé. My jsme docela zajímavý národ, v průměru toho více prosázíme, než proinvestu­jeme. Mladé lidi od investic určitě neodrazuje­me, v případě kryptoměn jim však ukazujeme, že je nebezpečné vytvořit si celé investiční portfolio pouze z nich a je rozumnější své investice rozdělit mezi více věcí.

Už šest let pořádáte Ekonomicko­u olympiádu. Co jste za tu dobu o studentech zjistili?

Naše olympiáda je zaměřená na ekonomii a finance. Co dopadá obecně nejhůře, tak je mikroekono­mie a makroekono­mie. Naopak obecně nejlépe dopadají aktuální události, tedy otázky na aktuality v české ekonomice a třeba aktuální kurz koruny k euru. Takže mladí lidé čtou média a mají zájem o veřejné dění. Nicméně, protože

Zakladatel­ka před čtením zpráv nemají často základy ekonomie a financí, tak nejsou schopni porozumět tomu, co a proč se v ekonomice děje.

Jaký typ otázek děti na olympiádě řeší?

Snažíme se to dělat zábavnou formou. Jedna otázka je třeba ze Star Wars. Postava Obi-Wana Kenobiho musí rozdělit novorozenc­e Luka a Leiu do jiných koutů galaxie, aby je zlé Impérium nenašlo. My chceme, aby k tomu příkladu žáci našli ekonomicko­u paralelu, v tomto případě je to diverzifik­ace rizika. Máme ale otázky také do praxe, třeba na hypotéku či investice.

V jedné z otázek Ekonomické olympiády se ptáte středoškol­áků, co by dělali, kdyby v osmnácti letech vyhráli půl milionu v loterii. Jak vám na ni odpovídali?

Možná vás překvapím, ale skoro polovina odpověděla, že by si je ušetřila na později. Zbytek by je použil na cestování nebo na rozjezd svého podnikání a jen pět procent by si za ně například koupilo auto.

Vykoupím knihy - novější i starší. Solidní ceny za vaše knihy. Tel:603478873

Koupím velkou knižní pozůstalos­t. Knihy, příp. i starožitný a retro nábytek vhodný do stylové čítárny - knihovnu, křesla, stolek, lampu, aj. Tel. 6034788732­43399

Praha s.r.o. se sídlem a provozovno­u na Praze 4, přijme na HPP strojního mechanika - zámečníka pro přípravu a montáž lehkých dopravníko­vých systémů. Nástup možný ihned. Tel.: 241483080, paní Paulová.

 ?? ??
 ?? Foto: Archiv M. Bacíkové ?? „Na olympiádě nejhůře dopadá mikroekono­mie a makroekono­mie,“říká zakladatel­ka INEV Martina Bacíková.
Foto: Archiv M. Bacíkové „Na olympiádě nejhůře dopadá mikroekono­mie a makroekono­mie,“říká zakladatel­ka INEV Martina Bacíková.
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia