Dnes Prague Edition

Kry života a břeh smrti na hřbitově v Ďáblicích

Místo uložení obětí dvou totalit na hřbitově v Ďáblicích stále čeká na

- Jan Bohata

úpravu pietního prostoru .Tosemá záhy změnit.

redaktor MF DNES

ĎÁBLICE Symboly života a smrti, anebo reflexní stěna z leštěných kovových plátů. I to obsahují dva vítězné návrhy na úpravu prostor, kde jsou na Ďáblickém hřbitově pochovány stovky popravenýc­h a umučených z dob nacistické a komunistic­ké nadvlády. Výsledky výběrového řízení představil­a včera na tomto místě Správa pražských hřbitovů (SPH), zástupci magistrátu a odborníci, kteří se podíleli na vyhodnocen­í soutěže.

Až do 30. září si v obřadní síni Ďáblického hřbitova lze prohlédnou­t soutěžní projekty. Vzhled, jaký nabízí dvojice vítězných návrhů, ale ještě nemusí být konečný.

„Nyní bude pokračovat úprava finální podoby,“popsala další postup Milena Johnová (Praha sobě), radní pro sociální politiku a zdravotnic­tví, která spravuje i oblast pohřebnict­ví. Finální projektová dokumentac­e, podle níž se bude při úpravách Ďáblického hřbitova postupovat, podle Johnové vznikne za jeden až dva roky.

Reliéf paměti

„Role architekta je v tomto případě specifická. Není to uzavřená věc, jako například pomník Jana Palacha ve Všetatech. V případě Ďáblického

hřbitova jde o dlouhý příběh, který nekončí,“představil­a jeden z návrhů architektk­a Pavla Melková. Duch místa má podle ní návštěvník­y výrazně zasáhnout. Neznamená to však vestavění nějakých budov či masivních monumentů.

„Chceme zde umístit reliéf paměti z kamenů, uložených na zemi – kry života a břeh smrti,“popsala záměr Pavla Melková.

Šachtové hroby jsou proto vymezeny zvedajícím­i se kamennými monumenty. Terén hrobů zůstává v tomto návrhu nepřekrytý. „Pohled na autentický terén, vědomí,

že pod ním jsou pozůstatky, umožňují nejsilnějš­í prožitek,“zdůraznila Pavla Melková.

Novou reflexní stěnou z leštěných kovových plátů – i to obsahuje druhý z vítězných záměrů. „Na té se bude odrážet podoba pietního místa a rovněž siluety návštěvník­ů ďáblického pohřebiště. Tímto způsobem propojíme minulost a současnost,“popsal svůj záměr architekt Jiří Kolomazník.

Na dvě stovky ateliérů oslovili zadavatelé architekto­nicko-krajinářsk­é soutěže o podobu pietního místa v Ďáblicích. „Z nich do prvního kola postoupilo 17, osm z nich jsme hodnotili,“popsal postup Martin Červený, ředitel SPH. Zadání soutěže představov­alo výrazně komplexní záležitost. „Šlo o to najít cestu mezi emocemi a živým světem. Jde totiž o místo setkávání generací, jež má být flexibilní a otevřené do budoucna,“řekla Jitka Trevisan, jež se na výběru podílela.

Svět tisíců mrtvých

Šéf SPH se vyjádřil i k otázce, zda exhumovat některé z hrobů před vybudování­m památníku. „Nalézá se zde asi 300 obětí obou totalit. Uloženy sem byly během desítek let také tisíce těl bezdomovců, osob z piteven, utonulých a podobně, “upozornil Martin Červený.

Za posledních osm let zde exhumace proběhla dvakrát. V prvním případě se jednalo o ostatky kněze Josefa Toufara, umučeného StB. Neúspěšně skončilo pátrání po místě posledního odpočinku Zdeny Mašínové.

Pohřebiště v Ďáblicích představuj­e nejznámějš­í místo svého druhu v metropoli. V letech německé okupace zde probíhaly tajné pohřby ostatků příslušník­ů odboje včetně členů spojenecký­ch výsadků. Jde

například o sedm parašutist­ů, kteří 18. června 1942 padli v boji v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, a některé jejich blízké spolupraco­vníky z řad domácího odboje – Jana Zelenku, jeho syna Milíče a Břetislava Lyčku. Po 2. světové válce v šachtových hrobech končila těla válečných zločinců popravenýc­h na základě retribuční­ch dekretů – včetně zrádce a nebezpečné­ho konfidenta gestapa Karla Čurdy či státního sekretáře a ministra Karla Hermana Franka. Ďáblický hřbitov k tajným pohřbům svých obětí zneužili komunisté po roce 1948.

 ?? ??
 ?? Foto: MCA atelier, Architekto­nická kancelář Jiří Kolomazník ?? Připomínka hrdinství Kry řeky života narazily na břeh smrti. I takové je poselství úpravy pietního místa dle tvůrců z MCA atelier (vlevo). Minulost a přítomnost, které se protínají – naznačuje dílo Architekto­nické kanceláře Jiří Kolomazník (vpravo).
Foto: MCA atelier, Architekto­nická kancelář Jiří Kolomazník Připomínka hrdinství Kry řeky života narazily na břeh smrti. I takové je poselství úpravy pietního místa dle tvůrců z MCA atelier (vlevo). Minulost a přítomnost, které se protínají – naznačuje dílo Architekto­nické kanceláře Jiří Kolomazník (vpravo).
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia