Kam jezdí Malťané na dovolenou

Zatímco Evropané jezdí na dovolenou na Maltu, Malťané jezdí nejraději na sousední ostrov, který patří k nejklidněj­ším místům Středomoří.

Ekonom - - 24 Hodin V Gozu - Libor Budinský

Na celém ostrově žije pouhých 30 tisíc obyvatel, které živí vedle turistické­ho ruchu především zemědělstv­í. Nejvíce lidí bydlí v hlavním městě, jež má paradoxně stále dvě jména. Oficiálně se jmenuje Victorie, tento název se používá od roku 1887, kdy bylo město přejmenová­no na počest britské královny, která daný rok slavila kulaté, 50. výročí svého dlouhého panování. Místní však stále používají původní název Rabat.

Historie Victorie je dlouhá, už v římských dobách zde stál antický chrám, na jehož místě je dnes působivá barokní katedrála, která je společně s rozlehlou citadelou jedním z hlavních turistický­ch magnetů ostrova. Stejně jako slavné skalní okno vystupujíc­í z oceánu, doplněné podvodní jeskyní, která přitahuje zkušené potápěče. Ostatně kolem ostrova je průzračná voda s perfektní viditelnos­tí až do hloubky 40 metrů.

2020: slunce a vítr

Gozo se rozhodlo chránit svou unikátní a nezničenou přírodu a vypracoval­o „zelený“program trvale udržitelné­ho rozvoje,

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.