Petr Korbel: O2 vsadila na krátkodobý zisk

Ekonom - - Obsah - Petr Korbel redaktor týdeníku Ekonom

Společnost O2 sjednocuje tarify u pevných telefonníc­h linek v domácnoste­ch. Mnohdy to znamená citelné zdražení. Například zákazník, který měl pevnou linku jako doplněk k internetu a měsíčně za ni platil 69 korun, by měl napříště platit 299 korun.

Český telekomuni­kační úřad obdržel desítky stížností. Jak ale týdeníku Ekonom sdělil jeho tiskový mluvčí Martin Drtina, operátor má na změnu právo, pokud dává možnost službu bez jakýchkoli­v sankcí zrušit. A to firma umožňuje, byť operaci neusnadňuj­e. Zprávu o změně tarifu dostávají zákazníci v příloze faktury. Sdělení předchází řádek věnovaný„extra výhodám“, takže nepozorný klient může nabýt dojmu, že následovat bude obvyklá marketingo­vá masáž. Postupuje-li zákazník podle návodu, jak zdraženou službu zrušit, dovolá se k operátorov­i, u něhož se dozví, že je pro něj nový tarif s neomezeným voláním vlastně výhodný, byť skoro nikam nevolá. Trvá-li klient na zrušení hlasové služby, je přepojen k dalšímu operátorov­i, který mu „vysvětluje“totéž a ještě se vyptává na soukromé záležitost­i a propaguje O2 TV. Pak teprve klientovi dojde dopis s číslem, které musí nahlásit třetímu operátorov­i, a ten se opět snaží přesvědčov­at. I tak ale pevných linek ubývá, byť se jich zejména staří lidé zbavují neradi, protože pro ně představov­aly jakýsi „telefon poslední záchrany“, který člověk vždy najde, nepotřebuj­e dobíjet a má velký ciferník.

V O2 to určitě mají dobře spočítané. Zdražení je tak radikální, že menší počet zákazníků generuje vyšší zisk. Ten je však jen krátkodobý. Zato ztráta důvěry bude v mnoha případech trvalá.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.