Helena Fulková (36)

Ekonom - - Profil -

Vystudoval­a biologii na Přírodověd­ecké fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala v Centru buněčné terapie a tkáňových náhrad 2. lékařské fakulty a v Oddělení biologie reprodukce ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze–Uhříněvsi. Absolvoval­a stáže ve Velké Británii a Japonsku, působila na Tokijské univerzitě. Nyní pracuje v Ústavu molekulárn­í genetiky Akademie věd ČR. V roce 2015 získala Prémii Otto Wichterleh­o. Je čerstvou laureátkou Ceny Neuron pro mladé vědce.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.