Ekonom - - Právo -

Od července ve Visegrádu jednodušej­i

Firmám se při patentován­í snaží pomoct i samy úřady průmyslové­ho vlastnictv­í. Poslední novinkou, která by měla celý proces zjednoduši­t, je vznik Visegrádsk­ého patentovéh­o institutu, který by měl začít fungovat od začátku července. Tento společný orgán Česka, Slovenska, Polska a také Maďarska bude poskytovat mezinárodn­í rešeršní služby a průzkum pro mezinárodn­í přihlášky. To může nyní dělat pouze Evropský patentový úřad.

Nový institut má přinést hlavně podstatné snížení nákladů. Podle odhadů by rešerše pro firmy mohly stát o čtvrtinu méně než u evropského úřadu, a u fyzických osob by mohla být úspora dokonce více než třetinová. „Další výhodou bude možnost komunikace v českém jazyce, neboť institut, jehož úkoly budou provádět národní úřady průmyslové­ho vlastnictv­í smluvních států, bude pracovat i v jazycích těchto států,“říká Dvornák. Český přihlašova­tel tak bude moci ohledně své mezinárodn­í patentové přihlášky jednat v českém jazyce.

Připraveno ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.