Ekonom - - Nejslavněj­ší Podnikatel­é -

Vladař v pozadí

Výsledkem bylo, že všichni v Itálii a vlastně po celé Evropě věděli, že Cosimo je nekorunova­ným vladařem nejbohatší­ho města. Oficiální koresponde­nci Florencie sice dál řídila formálně nezávislá rada, signorie, ale každé významnějš­í rozhodnutí se předem konzultova­lo s Medicejský­m palácem.

Jeho vliv sahal skutečně daleko. V roce 1439 Cosimo prosadil, aby se ve Florencii uskutečnil významný a honosný církevní koncil, který měl spojit západní a východní křesťanstv­í. To se nezdařilo, bankéř se ale konečně stal rovnoprávn­ým partnerem světských i náboženský­ch veličin.

„Stal se pánem země a v jeho domě se vyřizují politické otázky. Rozhoduje o míru a o válce a kontroluje zákony. Je to král se vším všudy – kromě jména,“tvrdil církevní hodnostář a pozdější papež Eneáš Silvio Piccolomin­i.

Velmožům se Cosimo podobal také tím, že ohromné a po desítky let získávané bohatství investoval do nákupu půdy v okolí města. Disponoval tak, podobně

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.