Nejhorší v byznysu jsou hajzlíci, říká prodejce a výrobce úklidové techniky

Ekonom - - EDITORIAL - –text– Marcela Honsová –Foto– eva KořínKová

Ještě než veřejnost uvidí nové modely aut na autosalonech v Paříži či Ženevě, zná Radek Bukovský takový vůz do všech detailů. Abrex, jedna z jeho firem, která patří do skupiny Unikont Hol‑ ding, se totiž specializuje na zmenšené modely aut, lidově řečeno angličáky. Někdy i těch, které se teprve do sériové výroby chystají.

„Jako kluk jsem modely aut na‑ kupoval v Tuzexu a Pragoimpu a už tehdy mě napadlo, proč nedělají také škodovky. To právě v Československu letěla Škoda 105,“vzpomíná dnes 50letý podnikatel. Dokonce o svém nápadu tehdy napsal i do Matchboxu, samozřejmě zatajil, že je jen malý kluk. Modely škodovek do programu nezařadili, ale začali mu posílat katalo‑ gy. A Bukovský se ke své ideji vrátil až jako dospělý.

„Jak to šlo, tak jsem si v roce 1990 opatřil živnostenský list a o rok později založil Unikont,“vzpomíná. Souběžně dělal dál ve státním podniku Metro, kde měl i noční služby, takže den věnoval obchodování.

„Babička mi jako klukovi říkala, ať dělám obchodního příručího. Tenhle divný název si dodnes pamatuji,“usmívá se při vzpomínce na to, že dobrým obchodníkem býval už jako školák. „Dokázal jsem sehnat tehdy nedostatkové zboží, zahraniční gra‑ mofonové desky, kalkulačky, různou elektroniku. Ne kvůli tomu, že bych potřeboval peníze, ale protože mě to bavilo,“říká. Za socialismu bylo podle Bukovského složité zboží sehnat, dnes je to obráceně. „Není problém cokoli vyrobit, nakoupit, ale umět to dobře prodat, to už je umění.“

Dodnes o sobě Bukovský tvrdí, že by nepodnikal, kdyby ho to nebavi‑ lo. „Nejsem stachanovec, nestraším v práci od rána do noci, ale fakt mi všechno, co dělám, přináší radost a dobrý pocit.“

Podnikatelský záběr má Bukovský široký. Od strojařiny přes development a obchod až po modely autíček. Začínal v pětici nadšenců, které spojoval právě on. Na čas zůstal v byznysu sám, dnes společnost Unikont Holding vlastní s Martinem Dvořákem, který byl členem onoho prvního obchodního týmu, pak na čas odešel a zase se vrátil.

„Většina kluků chtěla dělat obcho‑ dy, na kterých bychom rychle zbohatli. Třeba jsme dováželi pyrotechniku. Já chtěl dělat něco seriózního, co by mělo perspektivu,“tvrdí Bukovský. Takže už na přelomu let 1992 a 1993 začal dovážet průmyslové vysavače.

„Říkal jsem si, zda kluci, kteří odešli a obchodují s jednodušším zbožím, neudělali líp. Spočítal jsem si, že budu muset nabízet jeden vysavač za 250 tisíc korun, což byla tenkrát pálka. V zemi, kde byly fabriky zhun‑ tované, lidé potřebovali nové techno‑ logie, opravovat budovy, a ne kupovat vysavače.“

Dodnes Bukovský vzpomíná, jak na otázku nákupčího jedné firmy, kolik

Vedení podniků se na počátku 90. let bálo nablýskaných firem, naopak fandilo těm, které vypadaly spíše nuzně.

onen průmyslový vysavač stojí, odpo‑ věď zamumlal, takže otázka na cenu dopadla na jeho hlavu podruhé. „Čekal jsem, že mě za ten čtvrt milion zardousí, ale on reagoval otázkou, proč jsem tak levný. Z toho vyplývá, že jsem ani nevěděl, že bych si měl udělat marketingový průzkum, jak je na tom konkurence.“

Začátky 90. let v Československu dobře charakterizuje i tehdejší přístup managementu podniků. Bukovský vzpomíná, jak rozeslal do firem barev‑ ný katalog západního střihu. Odezva byla nulová. Když pak jenom průmys‑ lový vysavač černobíle okopíroval, zá‑ jemci se ozvali. Vedení podniků se bálo nablýskaných firem, ale naopak fandilo těm, které vypadaly spíše nuzně.

Nejprve Unikont v Česku prodával vysavače z Itálie, posléze získal zastou‑ pení předního výrobce čisticí techniky, společnosti Hako. To už Bukovský zásoboval velké společnosti, včetně třeba Škody Auto.

Aby mohl Unikont vysavače nabízet pro provozy, kde se vyskytují výbušné prachy a plyny, začal k nim Bukovský vyrábět speciální ovládací skříně. Ty pak dokonce dodával přímo výrobcům vysavačů.

V současné době je Unikont Holding nejenom obchodní, ale i výrobní sku‑ pina s vlastním vývojem. V Napajed‑ lech vyvíjí nástavby na nákladní vozy a tyto nástavby vyrábí dceřiná firma ABM Technology v Soběrazi u Jičína. Unikont Group pak prodává vnitřní úklidovou techniku, třeba průmyslové vysavače, mycí i lešticí stroje a v druhé divizi nabízí techniku pro venkovní prostory, to jsou hlavně komunální stroje jako sekačky či nástavby pro zimní i letní údržbu komunikací. Jedná se o radlice, sypače či zameta‑ če. Hitem, který se firmě daří vyvážet i mimo Evropu třeba do Jižní Ameriky,

je takzvaná vysprávková souprava pro opravu výtluků na silnicích.

Proč šla firma Unikont nejpr‑ ve cestou vlastní výroby a posléze i vývoje? Proč Radku Bukovskému nestačilo jen obchodovat? „Jednak mi vadilo být závislý na dodavatelích, jednak jsem viděl, že by se výroba dala dělat líp ve vlastní režii. Chtěli jsme být pány situace a to šlo zařídit, protože v Česku je obrovské podhoubí pro výrobu. Jsou tu schopní lidé a strojař‑ ské zázemí.“

A na „šikovné české ruce“spoléhá Bukovský i se svou další vizí. Původ‑ ně založil v roce 1998 firmu Abrex na modely automobilů s tím, že je bude vyrábět, tak jako všechny světové firmy, v Číně. Přibližně před pěti lety ovšem začal Bukovský uvažovat o pře‑ sunu výroby modelů aut do Česka. Jednak kvůli tomu, že výroba v Asii se prodražovala, jednak bylo složité na dálku zajistit utajení vzorů aut, které automobilky do výroby připravo‑ valy. Abrex totiž vyrábí jak už známé modely vozů hlavně značky Škoda, tak novinky, které pak automobilka rozdává při prezentaci nového vozu třeba na autosalonech. „Podepisujeme smlouvu o mlčenlivosti, a kdyby se vzhled nového modelu neutajil, zna‑ menalo by to pokutu několik milionů dolarů,“uvádí.

Než se v Česku výroba zmenše‑ ných automobilů a motocyklů rozjede naplno, bude to ještě nějaký čas trvat. Takže Abrex si dál nechává vyrábět modely v Číně a v českém Divišově se třicítka zaměstnanců postupně učí dělat tzv. angličáky. První model loni nebyl perfektní, ale letos už je líp. „Nyní máme připravenou Škodu 1201, ta už je opravdu na úrovni špičkového modelu, půjde do prodeje na podzim,“prozrazuje Bukovský.

Svou vášeň pro miniatury automo‑ bilů podnikatel zhmotnil i v Muzeu au‑ tíček československé výroby 20. století na zámku Příseka u Jihlavy. Rozpadlý objekt nechal zrekonstruovat a umís‑ til do něj 10 tisíc exponátů. Základ expozice koupil od dvou sběratelů, dodal vlastní sbírku a zbytek dokoupil na burzách.

Loni Bukovský se svým byznyso‑ vým partnerem Martinem Dvořákem všechny firmy sloučili do Unikont Holdingu, který dosáhl tržeb kolem 800 milionů korun. Letos plánují jednu miliardu. Skupinu společně řídí oba jednatelé s ředitelem Pavlem Kopec‑ kým. Na tak rozsáhlý kolos jich není moc. „Mám kolem sebe schopné lidi, ale ne schopné všeho. Nejdůležitější je, jakými lidmi se obklopujete. To nejhorší jsou v byznysu hajzlíci, kteří nehrají fér,“míní Bukovský. On osobně si v podnikání nejvíc zakládá na tom, že své sliby plní. „Je mi dobře, když se můžu každému podívat do očí.“

Jako obchodník jsem nechtěl být závislý na dodavatelích, proto jsem spustil vlastní výrobu a vývoj, říká Radek Bukovský.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.