Ekonom

Studenti si zkusili role diplomatů

-

K 50. výročí okupace Českoslove­nska studenti na Pražském studentské­m summitu zrekonstru­ovali krizové jednání Rady bezpečnost­i OSN z 21. srpna 1968.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic