Právníci pomáhají na cestě z dětského domova do první práce

Ekonom - - EDITORIAL - –text– Jaroslav Kramer –Foto– luKáš BíBa

Sedmatřicetiletý Josef Trnka byl už jako batole odložen do kojeneckého ústavu. Dětský domov v Chomutově, kde vyrůstal, pak opustil až jako dospělý. „Bylo pro mě těžké uplatnit se na pracov‑ ním trhu, vstoupit do běžného chodu života. Zároveň jsem se na přelomu tisíciletí dostal do finanční tísně,“přiznává. Na řešení svých problémů byl Josef tehdy sám. Projekty, které by se zaměřovaly na problémy dětí opouštějících dětské domovy, teprve vznikaly.

Josef nakonec zakotvil v Praze, kde brigádně vypomá‑ hal v Nadaci Terezy Maxové dětem. Právě na jeho příběhu pak vznikla před necelým rokem brožura projektu To dáš!, která radí, jak se vypořádat s nástrahami pracovního trhu nejenom mladým lidem, ale i matkám z azylových domů.

„Dát někomu práci je jedna z nejvyšších forem cha‑ rity. Vytvoříte člověka, dáte mu možnost samostatně fungovat, vydělat si peníze a stát pevně na svých nohou,“popisuje ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem Terezie Sverdlinová hlavní důvod, proč projekt ve spolupráci s čes‑ ko‑slovenskou pobočkou Coca‑Cola HBC a společností Accenture vznikl.

Problémy mladých na trhu práce

Mladí lidé, kteří odcházejí z dětských domovů, se podle ředitelky nadace potýkají s komplexem problémů. „Nevyrůstali v přirozeném prostředí, kde vidí rodiče chodit do práce. Nepotýkali se s tím, že by někdo zaspal na směnu a podobně,“popisuje. Děti, kterým chybí bezpečné rodinné prostředí, podle ní navíc nemají vysoké sebevědomí, nevnímají řádně svoji sebehodnotu a je složi‑ té je namotivovat při vstupu na trh práce.

Problematika zaměstnávání mladých lidí po odchodu z dětského domova je komplikovaná i podle Josefa Trnky. „Čeká je hned několik nástrah. Chybí jim zkušenost se sepsáním životopisu,“popisuje Josef s tím, že mladí lidé neumí například dobře zužitkovat svou školní praxi anebo zájmové aktivity.

„Mladým lidem také chybí komunikativnost na po‑ hovoru. Nedokážou se zeptat na základní věci ohledně pracovní smlouvy, pracovní doby anebo na nástupní plat,“dodává Josef s tím, že mladí lidé mnohdy nerozumí napří‑ klad možnostem výpovědi ve zkušební době.

„Vytvořili jsme také metodiku pro zaměstnavatele, aby pochopili, koho přijímají do svého prostředí, a mohli mladým pomoci zvládnout lépe první počátek pracov‑ ních zkušeností,“říká Terezie Sverdlinová. Jde například o přísnější režim anebo mentoring. „Mladí lidé jsou za to opravdu rádi. Právní poradenství jim ze začátku oprav‑ du hodně pomůže, “dodává Josef Trnka s tím, že by pomohla také lepší spolupráce se sociálním kurátorem po odchodu z dětského domova. „I když je to služba daná zákonem, řada z nich se s kurátorem ani nesetká,“popisuje Josef.

Odborné právní služby, které mohou právníci věnovat buď mladým lidem, anebo kampaním, jež mohou situaci změnit, jsou opravdu nesmírně přínosné.

Ocenění pro pomáhající právníky

Do projektu se hned zkraje zapojili také právníci z advo‑ kátní kanceláře Bříza & Trubač, kteří připravili příručku Právní minimum pro uchazeče o zaměstnání a zaměst‑ navatele, ve níž jsou přehledně shrnutá hlavní témata, která se týkají zaměstnání a nebezpečí exekucí a půjček. Právníci také připravili bezplatnou on‑line poradnu pro klienty projektu a v případě potřeby jim radí i osobně. Mohl jsem si s nimi pár věcí zpětně zkonzultovat a zjistil jsem, že kdybych tehdy takovou možnost měl, odpadla by mi řada problémů,“popisuje Josef. Za svou podpo‑ ru získali právníci ocenění měsíčníku Právní rádce Pro

bono & CSR 2018, které ohodnocuje výjimečné práv‑ nické projekty, samostatné právníky či týmy právníků anebo právnické firmy. „Když se advokáti rozhodnou podpořit jakoukoliv oblast finančně, je to skvělé. Ale od‑ borné právní služby, které mohou věnovat buď mladým lidem, anebo kampaním, jež mohou situaci změnit, jsou opravdu nesmírně přínosné,“říká Sverdlinová na adresu pomáhajících právníků.

Dluhy trápí i samoživitelky

Podle ředitelky jsou tak právníci ideálními rádci a po‑ mocníky v situacích, které přináší samostatný život. „Například jak se přihlásit na pojištění, na jaké otázky se vás nesmí na pohovoru zeptat,“vyjmenovává s tím, že role právníků je pak klíčová třeba i v případě zadluženos‑ ti mladých. Finanční gramotnost u nich totiž není příliš zakotvená. „Žijí v erárním prostředí, kde mají spoustu věcí zdarma. V osmnácti letech, kdy domovy opustí, to ‚kouzlo‘ skončí a diví se, jak věci fungují mimo jejich bublinu,“dodává s tím, že se jedná o jednu z nejzranitel‑ nějších skupin lidí, která je velmi náchylná k tomu si brát nerozumné půjčky. „Dluhy jsou přitom velký problém nejenom u mladých lidí z dětských domovů, ale zejména u maminek v azylových domech,“dodává Terezie s tím, že i tady je velký prostor pro právníky stát na straně sociálně slabých a zkusit jim vysvětlit situace, které je čekají.

Ocenění Pro Bono & CSR 2018 měsíčníku Právní rádce převzal Ondřej Trubač (uprostřed) od advokáta Jaromíra Císaře z Císař Češka Smutný (vlevo) a poslance Marka Bendy (ODS).

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.