Jindřich Frič (41)

Ekonom - - ROZHOVOR -

Narodil se v Opavě. Vystudoval Střední odbornou školu dopravní v nedalekém Krnově a pokračoval na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava v Institutu dopravy. Škole zůstal věrný i v dalších letech jako asistent Fakulty strojní. Uplatnění našel také v pozici odborného konzultanta člena Evropského parlamentu. Od roku 2008 pracoval v Centru dopravního výzkumu jako ředitel divize bezpečnosti a dopravního inženýrství. Od roku 2016 je ředitelem této instituce. Je ženatý, má dceru a syna. rozsah je 80 až 100 kilometrů v hodině na běžných silnicích mimo města a 120 až 140 kilometrů v hodině na dálnicích. Rychlostní limity je vždy dobré nastavovat podobně jako v okolních zemích, protože zahranič‑ ní motoristy, kteří sem přijíždějí, je pak těžké rychle uvykat na výrazně jiné tempo. Některé země občas zkouší limity posunout směrem vzhůru, ale zpravidla se to neosvědčí a pak se to velmi těžko mění směrem dolů proti návyku řidičů. Naopak ve Francii snížili rych‑ lostní limit mezi obcemi na 80 kilometrů a zatím jim vy‑ chází pozitivní výsledky, pokud jde o závažnost následků nehod.

Výjimkou je Německo, kde je rychlost na řadě dálnic neomezená a nezdá se, že by kvůli tomu motoristé houfně umírali.

Trvale pouze doporučená rychlost je v Německu jen na necelé polovině dálniční sítě. Naopak na třetině dálnic je rychlost trvale omezená, obvykle na 120 kilometrů v hodině. Nedávno jsme dělali průzkum na dálnicích

D5 a A6. V Německu překročilo rychlost 140 kilometrů v hodině 30 až 35 procent řidičů osobních vozidel, zatím‑ co v Česku to bylo 15 procent. Z toho je zřejmé, že dvě tře‑ tiny řidičů v Německu volily rychlost doporučenou, nebo jen mírně vyšší. Neomezená rychlost nutně neznamená to, že většina řidičů začne jezdit rychle.

A co se týče bezpečnosti, tak právě směrově oddělené komunikace jako dálnice jsou výrazně bezpečnější než běžné dvoupruhové silnice. Na dálnicích téměř nehrozí čelní střet s protijedoucím vozidlem, který je z hlediska následků nehody nejfatálnější. V Česku se udává, že dálni‑ ce jsou 3,6krát bezpečnější než silnice I. třídy.

Kdybyste měl moc zařídit v Česku ideální silniční dopravu, co byste udělal?

Vezmu to trochu zeširoka. Motorová vozidla udělala ohromný pokrok. Mají různé asistenční systémy, jsou vý‑ konnější a bezpečnější. Dopravně‑inženýrská řešení se také vylepšují, stejně tak telematika neboli řízení dopravy, ale zásadním prvkem je člověk jako účastník silničního provozu. A tam lze pozorovat dvojí trend. Leckde už je provoz tak hustý, že to vyžaduje značnou ohleduplnost motoristů k sobě navzájem, aby doprava vůbec mohla fungovat. Mluvím například o tom, když je na hlavní silnici taková kolona, že motoristé sami ohleduplně zastaví a pustí vůz z vedlejší, protože chápou, že ten jinak nemá šanci se do hlavního proudu dostat. Na druhé straně se ale projevu‑ je agresivita, vybržďování, najíždění na vozidlo předjedou‑ cí. Takže kdybych si mohl vybrat jedno systémové opatře‑ ní, volil bych lepší vzdělávání a výchovu motoristů. Pokud vím, tak na ministerstvu dopravy se pracuje na návrhu, jak to v Česku zásadně změnit a zlepšit.

Co je jeho podstatou?

Znám jen některé ideje. Jde například o zavedení institutu „řidičského oprávnění na zkoušku“a úpravu bodového systému. Předpokládám a přivítal bych také zásadní změnu zákonné úpravy autoškolství.

Co znamená řidičák na zkoušku?

Že takový motorista, který čerstvě obdržel řidičské oprávnění, může po určitou dobu jezdit jen za doprovodu jiného, již zkušeného řidiče, například svého rodiče. A má nižší, třeba poloviční, limit trestných bodů. Po jejich nasbí‑ rání se automaticky vrací do autoškoly.

Pokud byste měl vybrat jednu zásadní dopravní stavbu, která Česku chybí, která by to byla?

Řekl bych, že nejdůležitější je dokončení dálničního spo‑ jení z Hradce do Olomouce, aby se ulevilo dálnici D1. Ale prioritu by samozřejmě mělo mít dokončení celé základní

Ve Francii snížili rychlost mezi obcemi na 80 kilometrů a zatím jim vychází pozitivní výsledky, pokud jde o závažnost následků nehod.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.