Výroba luxusního Bentley je příběhem o býcích a stromech

Ekonom - - AUTO -

do různých vzorů. Výsledek pak při‑ pomíná luxusní intarzii. Učni se v této technice, anglicky zvané crossbanding, zdokonalují na speciálních projek‑ tech. Z dýhy vytváří hrací plochy pro scrabble nebo různé obrazce. Do dřeva také lze pomocí laseru vypalovat loga nebo erby.

Ty si ostatně můžete nechat vyšít do koženého čalounění opěradel. Právě práce s kůží je Nigelovou spe‑ cialitou. „Devatenáct let jsem tady byl zaměstnaný jako čalouník,“říká. Jeho první prací byl základní techno‑ logický krok při výrobě luxusního čalounění: na kůži se tehdy musely křídou vyznačit veškeré vady a nedo‑ konalosti. Trhlinky, škrábance nebo jiná poškození musí pryč. Dnes se

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.