Méně poradců, více informací. Nový zákon změní trh s pojištěním

Ekonom - - ZE SVĚTA PRÁVA - –text– AlžbětA VejVodoVá

Více informací o pojištění a kvalifikované rady opřené o analýzy by lidé měli od prosince dostat od prodejců pojištění. Platit totiž začal nový zákon o distribuci pojištění a zajištění. Ten do Česka přináší celoevropský trend zvyšování ochrany spotřebitele a reaguje na nejčastější nešvary, k nimž na pojistném trhu doposud docházelo.

Když si lidé uzavírali pojistku, často dostali úplně jinou, než původně chtěli. Kontroly České národní banky v posledních letech ukázaly, že pojišťováci lidem prodávali pojištění s krytím, které bylo pro klienta buď naprosto zbytečné, anebo se naopak nevztahovalo na všechna rizika, která si zákazník pojistit chtěl. Lidé tak často až ve chvíli, kdy jim měla pojišťovna zaplatit, zjistili, že se jejich smlouva na daný případ vůbec nevztahuje.

Dalším trikem, který prodejci používali, bylo zamlčování údajů o vlastnostech a fungování pojistných produktů. „Typickým případem bylo neposkytnutí informací o důsledcích předčasného ukončení investičního životního pojištění,“popisuje Petra Vodstrčilová z České národní banky.

Podle zákona o distribuci pojištění a zajištění, který platí od prosince, by mělo být snazší takové nekalé praktiky pojišťovákům dokázat. Z jednání s klienty totiž teď musí sepsat podrobný záznam. „Ten musí obsahovat zejména informace o požadavcích, cílech a potřebách spotřebitele v souvislosti s pojištěním a také doporučení a rady, které pojišťovací zprostředkovatel spotřebiteli poskytne,“vyjmenovává hlavní novinky partnerka advokátní kanceláře Taylor Wessing Markéta Deimelová. Ze záznamu by tak mělo být jasně vidět, jestli nabídka, kterou pojišťovák zákazníkovi předložil, odpovídá tomu, co zákazník chtěl.

V případě sporu tak může záznam sjednání posloužit jako důkaz. Zákazník díky němu bude moci dokázat, že poradce nesplnil to, co od něj žádal, a doporučil pojištění, které neodpovídalo požadavkům zákazníka. Bude to ale fungovat i naopak. „Když zákazník odmítne produkt, který mu poradce doporučoval, a vybere si jiný, bude to moci v případě sporu o plnění poradce v záznamu ukázat,“připomíná expertka na pojišťovací trh Kateřina Lhotská.

Informace doplní obrázky

Po vzoru Evropské unie zákon zvyšuje také množství informací, které by klienti měli před uzavřením jakéhokoliv pojištění dostat. Dozvědět by se nově měli například to, jak bude v případě pojistné události stanoveno pojistné plnění, dostat by měli zprávu o finanční situaci pojišťovny a u životních pojistek také informaci o souvisejících daních a poplatcích.

Základní informace o pojistce – jaká rizika kryje a na jaká se naopak nevztahuje, kdy a kolik má pojištěný zaplatit nebo co musí během trvání smlouvy plnit – by nově měli lidé dostávat v jednotném formátu. Například u neživotního pojištění ho navíc podle nových pravidel Evropské unie zpřehledňují ikony. Výčet škod, které pojišťovna zaplatí, tak například lidé najdou pod obrázkem zeleného deštníku. Výluky naopak uvozuje červená ikona s bílým trojúhelníkem a křížkem uprostřed.

U rezervotvorného pojištění, tedy například investičních životních pojistek, by lidé základní informace měli dostat v přehledné tabulce. Z té zjistí například celkovou částku, kterou za dobu trvání smlouvy zaplatí na pojistném, a také to, kolik z ní půjde na krytí rizik, kolik na investici a kolik zákazník zaplatí na provizích zprostředkovateli a pojišťovně.

Tomu, že nové formuláře zpřehlední nabízené pojistky, a zvýší tak kvalitu služeb, ale odborníci příliš nevěří. „Potíž je v celkovém množství informací, které klienti obdrží při sjednání pojištění, a v jejich srozumitelnosti.

Pojištění mají zpřehlednit nové dokumenty s obrázky. Škody, které pojišťovna zaplatí, lidé najdou pod zeleným deštníkem. Výluky označí křížek.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.