Výhodnější odpočty na výzkum, vývoj a inovace

Ekonom - - TÉMA ČÍSLA -

Po mnoha letech přijde dlouho očekávaný konec nejistot pro poplatníky uplatňující odpočet na výzkum a vývoj. Zásadním krokem je návrh změny termínu, v němž musí být výzkumný projekt zpracován – nově nejpozději k datu podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé daňový subjekt vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Současně bude pro poplatníky zavedena povinnost zaslat dopředu finanční správě jednoduché avízo, že provádí výzkumnou činnost, čímž bude naplněn požadavek plánovitosti. Finanční správa bude posuzovat pouze činnosti a náklady zahrnované do odpočtu od rozhodného časového okamžiku, kterým je zaslání avíza. Aktivity předcházející zaslání avíza nebude možné do odpočtu uplatnit, a nebudou tedy už moci být důvodem zamítnutí projektu. Zjednodušený bude i režim osob, které jsou odpovědné za zpracování projektu a jeho realizaci.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.