Ministryně Schillerová chce propustit desetinu úředníků

Ekonom - - EDITORIAL - –text– Jan němec

Nejspíš to byl jen „výstřel do tmy“, naznačení směru, kam se mají ubírat v příštích letech úspory státu. Kolem výroku ministryně financí Aleny Schillerové o propuštění desetiny státních zaměstnanců se ale vyrojilo tolik dohadů, že je šéfka státní kasy nestačí vysvětlovat.

Záhy poté, co média upozornila, že „decimace“státní správy by v praxi znamenala propuštění 45 tisíc lidí, ministryně přišla s upřesněním. Propouštění by se nemělo týkat školství a ozbrojených složek. „Není to 44 tisíc, v žádném případě, je to 12 tisíc úředníků,“zazněl z úst minis‑ tryně Schillerové zatím poslední údaj o snižování stavů. Propouštění navíc nemá být plošné – stát bude hledat zbytečné agendy a propouštět ty, kteří se na nich podílejí.

Jenže údaj o 12 tisících propuš‑ těných zasazený do reálných čísel neodpovídá desetinovému podílu. Celkem stát v loňském roce zaměst‑ nával zhruba 448 tisíc lidí. Z toho 230 tisíc lidí pracuje ve školství, téměř 55 tisíc představují celníci či policisté a dalších téměř 25 tisíc vojáci – všech těchto skupin by se podle Schillerové propouštění nemělo týkat. I po jejich odečtení ale stále zbývá přes 137 tisíc zaměstnanců placených z eráru. Dese‑ tina z nich je tedy 13,7 tisíce.

Zajímavé navíc je, že střednědobý výhled ministerstva financí zveřejně‑ ný loni na podzim společně s návr‑ hem státního rozpočtu naopak počítá s dalším bobtnáním státní správy. A výhled pro letošek nejenže neob‑ sahuje snižování stavů, ale dokonce uvádí vyšší sumu zaměstnanců státu: více než 464 tisíc. V roce 2020 pak podle dokumentu má erár platit 472 tisíc lidí a v roce 2021 ještě o tisí‑ covku více. Nakolik se těchto plánů dotkne šetření, ministerstvo také neuvedlo.

To ale nejsou jediné komplikace v počtech. Úřední tabulky s počty úředníků a dalších lidí pracujících ve státní správě totiž zahrnují nejen reálně zaměstnané a vyplácené lidi, ale také takzvaná neobsazená místa. Jde většinou o pozice, na něž dotčené úřady nemohou „sehnat lidi“. Jejich počet v minulosti v jednotlivých letech výrazně kolísal; na nejvyšší hodnoty v uplynulé dekádě se dostal právě v posledních dvou letech, kdy zaměstnanost v Česku trhá rekordy a trh práce je přebraný.

V roce 2017 bylo podle ministerstva financí ve státní správě zhruba 16 tisíc těchto neobsazených míst. Nejvíc

z nich – přes čtyři tisíce – ve školství. Podstatné z hlediska úspor je, že úřady nebo státní příspěvkové organizace z eráru dostávají peníze i na platy těchto neexistujících zaměstnanců. Na konci roku je pak většinou rozdě‑ lují těm reálným na odměnách, což přiznává i šéfka státní kasy.

Premiér Andrej Babiš už v minu‑ losti prohlásil, že počítá se seškr‑ táním většiny neobsazených míst. Nakonec ale na sklonku roku 2018 ministerstvo financí oznámilo jen „systemizaci míst ve státní správě“. Spočívala v tom, že se pro letošní rok škrtlo celkem 860 pozic ve státní správě, z toho zhruba dvě třetiny byly neobsazené pozice. Do jaké míry se plánované 10procentní propouštění dotkne těchto neobsa‑ zených míst, ministryně zatím ne‑ upřesnila. Čistě teoreticky je ovšem možné, že tímto jediným škrtem by resort financí vyřešil slibované ze‑ štíhlení státní správy, aniž by reálně někdo přišel o práci.

Stát bobtná od vstupu ANO do vlády

Celá diskuse o propouštění ve státní správě a snižování stavu úředníků přináší ještě jeden paradox: počty státních zaměstnanců v Česku začaly růst právě v době, kdy hnutí ANO vstoupilo po úspěšných volbách v roce 2013 do vlády. A kdy se státní kasy jako ministr financí ujal jeho šéf a dnešní premiér Andrej Babiš. Jak se zaměstnanost v eráru vyvíjela v posledních 20 letech?

Ještě v roce 2002 počet lidí place‑ ných státem překračoval půl milionu. Od té doby se nicméně postupně snižoval, a to až do roku 2013, kdy dosáhl dna: necelých 414 tisíc.

Od následujícího roku, prvního, kdy měla nová vláda vedená Bohuslavem Sobotkou s šéfem ANO Andrejem Ba‑ bišem v křesle ministra financí reálný vliv na chod státu, se trend obrátil. V roce 2014 už státních zaměstnan‑ ců bylo přes 416 tisíc, o rok později 421 tisíc, o další rok později 433 tisíc… A tak to šlo až do loňska, kdy podle údajů ministerstva financí pro stát pracovalo přes 448 tisíc lidí.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.