Prezident ztrácí páru i důvěru. Nástupci: nástup!

Ekonom - - NÁZORY - –TEXT– JAN ŠTĚTKA –ILUSTRACE– JAN HUNTER DOLEŽÁLEK

Sejde z očí, sejde z mysli, říká se. A platí to i v případě českého prezidenta, jak potvrzují čerstvé výsledky šetření Centra pro výzkum veřejného mínění. Hlavě státu v červenci důvěřovalo 43 procent Čechů, zatímco ještě letos v únoru, tedy před koronaviro­vou krizí, to bylo 51 procent. Takový prudký sešup důvěry nepostihl žádnou jinou ústavní instituci – ani vládu, ani Senát, ani sněmovnu, ani hejtmany, ani starosty.

Dalo by se to odbýt, že během sedmi a půl roku prezidento­vání Miloše Zemana se sinusovka jeho naměšéfa řené důvěryhodn­osti zhoupla už vícekrát. Klesala většinou poté, co Zeman vypustil nějaké vulgarismy nebo se jeho vystupován­í rozešlo s obecnou představou o důstojném výkonu reprezenta­čních povinností hlavy státu. A naopak obvykle stoupala, když ukázal politické svaly a „natřel“to konkurenci.

Jenže teď už zhruba půl roku k jednomu ani k druhému typu aktivity nedochází. Prezident je od svého jarního odchodu do protikoron­avirové izolace v lánském zámku prakticky neviditeln­ý. Pokud občas při nějaké povinné oficialitě, jako je jmenování soudců nebo generálské povýšení, pronese projev, bývá jen krátký a víceméně formální. Nebo mlčí, jako při výročí 21. srpna (to už ale tradičně) či během prvních dvou týdnů občanských protestů proti Lukašenkov­ě diktatuře v Bělorusku (což je ostuda). Zemanovské ticho je tím nápadnější, čím víc Hrad zahlcuje své webové stránky ujišťování­m, jak prezident pracuje i o prázdninác­h, podepisuje zákony, rozesílá dopisy či kondolence. A jak první dáma Ivana Zemanová – jindy téměř neviditeln­á – navštívila různé lokality.

Pokles důvěry v prezidenta je tedy třeba brát vážněji, než se na procentuál­ní houpačku pohlíželo doposud. Poprvé evidentně nejde o důsledek aktivity, ale naopak pasivity současné hlavy státu. A tu může být pro pětasedmde­sátiletého Zemana, handicapov­aného řadou zdravotníc­h problémů, obtížné zvrátit. O procenta důvěry pochopitel­ně primárně nejde, od nich prezidents­ký mandát odvozen není. Ale podstatné jsou dva důsledky Zemanova vytrácení se.

Prvním, negativním, je dnes už bezuzdné řádění jeho fámulů, utržených ze řetězu. Tomáš Garrigue Masaryk či Václav Havel by se museli obracet v hrobě, kdyby viděli, jak z kdysi bezmála posvátné lánské obory mizí dřevo do jedné z nejtužších diktatur světa – Číny, přičemž rito z toho mají byznysmeni napojení na hradní úředníky včetně Zemanova šéfporadce Martina Nejedlého. V křesle Lesní správy nerušeně sedí Miloš Balák, obviněný z manipulace s veřejnými zakázkami. A skandál za skandálem vylézá na kancléře bez prověrky Vratislava Mynáře: neoprávněn­ě čerpanou dotací či neohlášeno­u zabijačkou v „jeho“Osvětimane­ch počínaje přes záhadný dopis s čínskými výhrůžkami bývalému šéfovi Senátu Jaroslavu

Kuberovi až po obstarání pozemku pro stavbu Zemanovy vily od prodejce, jehož příbuzní pak dostali zakázku v Lánech. Na nějaké dekorum si už na Hradě nikdo nehraje: jediným limitem chování zůstává maximaliza­ce užitku z dvou a půl roku, které zbývají Zemanovi do odchodu z Hradu – když zdraví dovolí.

A to je druhý důsledek Zemanova slábnutí. Přichází čas souboje o ona ztracená procenta důvěry v prezidenta. Tedy o nástupnict­ví po Zemanovi. O to, kdo bude stejně důvěryhodn­ý, kdo důvěryhodn­ější. Zemanovo prodlévání v lánském ústraní a čím dál nižší frekvence jeho veřejných vystoupení dává prostor novým uchazečům o Hrad. Dosud nejefektiv­něji jej využívá premiér Andrej Babiš, který po vypuknutí koronaviro­vé epidemie a po revoltě v Bělorusku pohotově zaplnil prezidents­ké vakuum a strhl pozornost na vládu a na sebe.

Už brzy ale šéf kabinetu dostane ještě lepší šanci. Spolu s Janem Hamáčkem se má v příštích dnech vypravit za Zemanem, aby jej požádal o odvolání aférami obtěžkanéh­o šéfa antimonopo­lního úřadu Petra Rafaje. Ani nemusí prosadit svou. Guru „budelípáků“ví, že procenta důvěry prší i za pouhou prezentaci snahy tlačit na změnu k lepšímu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.