Ekonom - - ROZHOVOR -

Nacházíme se ve fázi, kterou mnoho lidí vnímá jako ticho před bouřkou. Spoustu z nich současně překva‑ puje oživení, které je výrazně rychlejší než v roce 2008 a 2009 po velké finanční krizi. Neroste dramaticky míra nezaměstna­nosti, což je i výsledkem programu Antivirus. Přesto všichni říkají: až přijde podzim, tak se vše zhorší. Že se otevřou školy a mladí začnou virus více přenášet. Já si naopak myslím, že se toho moc nezmění, ačkoliv počet nakažených asi nahoru půjde. Jenže z hlediska ekonomi‑ ky si to nejhorší stejně prožíváme nyní: ohromnou nejis‑ totu. Firmy sice nemíří do insolvence, ale škrtají investice a snižují náklady. Pro konkrétní firmu je to dobře, protože jí to umožňuje přežít, pro ekonomiku jako celek to dobré není, ta investice potřebuje. Loni v Česku byl totiž počet nezaměstna­ných výrazně převýšen počtem volných pozic, takže se domácí ekonomika už při růstu mezi dvěma třemi procenty zadýchával­a a nebyla schopná jít kupředu. Potře‑ bujeme její kapacitu zvýšit a k vyššímu výkonu se musíme proinvesto­vat. Což ale neznamená, že se někam bude lít beton, jde hlavně o modernizac­i českých podniků.

A pokud jde o ty dopady?

Po letošním poklesu ekonomiky zhruba o sedm procent očekáváme v příštím roce růst o čtyři až pět procent. Návrat na úroveň před covidem předpoklád­áme zhruba v roce 2022. Pro srovnání: pokud by se ekonomika vyvíjela podobně jako po velké recesi, tak by návrat na předkrizo‑ vou úroveň nastal až v roce 2026.

Pomoci má ekonomice rovněž velkorysé deficitní financován­í. Není ale naplánovan­ých 500 miliard letošního rozpočtové­ho schodku už příliš?

Je to skutečně zbytečně mnoho, někdy se zdá, jako bychom museli těch 500 miliard utratit za každou cenu. Určitě je nebudeme umět chytře a investičně vynaložit v letošním roce. Navíc jsou odrazovým můstkem k navýše‑ ní deficitu v příštím roce. Byl bych ještě ochoten tolerovat vysoký deficit letos, pokud by to znamenalo dobré nasta‑ vení investiční­ch projektů a když to zajistí, že už nebude nutná plošná karanténa. Za neúspěch vlády bych ovšem považoval, pokud by ještě v příštím roce přišla s 200miliar‑ dovým schodkem.

Tak či onak deficit bude vysoký a nelze se nezeptat: Kdo to zaplatí?

Důležité není absolutní číslo, ale podíl dluhů na HDP. Ten se dá snižovat několika způsoby. Tím prvním je rychlejší

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.