Ekonom - - BYZNYS JAKO VÍNO -

Stojí o rozvoj vinařského marketingu samotní vinaři?

Jednoznačn­ě mají zájem o vzdělávání a růst obchodních i marketingo­vých dovedností. Trvale je však možné sledovat nedostatek zájmu o jednotný systém certifikac­e a následné komunikace hodnotově orientovan­ého systému apelace vín vedoucí právě k vytvoření ikonických značek.

Jaké instituce a projekty se v Česku aktivně starají o rozvoj komunikace vinařského průmyslu?

Vinaři mají ze zákona povinnost přispívat z každého prodaného litru a hektaru vinice do Vinařského fondu, který pak rozděluje granty na podporu marketingu vinařů. O ty je možné žádat v rámci vypsaných podpor. Vinařský fond prostředni­ctvím své rady také zadává a řídí celostátní komunikačn­í kampaně Vína z Moravy, Vína z Čech. Jednou ze servisních organizací fondu je Národní vinařské centrum, které realizuje komunikačn­í kampaně, organizuje vinařské soutěže a propaguje projekty vinařské turistiky. Určité kampaně vidíme i u různých vinařských spolků.

Sám vedete vinařskou skupinu Proqin. Jaké marketingo­vé nástroje využíváte vy?

Na počátku jsem se zaměřil především na odlišení vycházejíc­í z nedostatku kvalitních klasických šumivých vín na trhu a budoval jsem značku založenou na specializa­ci právě na tuto kategorii. Nyní celá marketingo­vá strategie směřuje k určování rozdílnost­i, vysvětlová­ní vysoké přidané hodnoty v pěstování révy v jedinečnýc­h polohách, řemeslné ruční a limitované produkci. Snažím se také cílit na ambasadory a dlouhodobé zákazníky, kteří se ve víně sami vzdělávají a přispívají k šíření dobrého jména a podpoře značky.

Jak by podle vás mohli čeští vinaři získat větší zásah na trhu?

Na prvním místě si musí odpovědět na několik základních otázek: Proč tvoří vína? Jaké je jejich poslání? Je jejich víno jen jedním z mnoha? Nebo budou měnit trendy, přispívat, nebo dokonce určovat možnosti lepšího světa a života? K tomu samozřejmě nejde dospět rychle a okamžitě, lze však dosáhnout dlouhodobé efektivity se všemi výhodami budování asociace a garance značky.

Sledujete v této oblasti nějaké aktuální trendy?

Je stále častějším jevem, že vznikají nová malá vinařství podnikatel­ů úspěšných v jiných oborech, kteří „mají rádi víno“a mají prostředky, proto se rozhodnou také stát se vinařem. Zde je však třeba zdůraznit, že návratnost investice do vinařství není krátkodobá, ale počítá se na generace. Jedná se o zemědělský obor závislý na úspěšnosti sklizně a výsadba vinice se zapěstován­ím a uvedením do plodnosti na nejlepších viničních tratích vyjde zhruba na 3,5 milionu korun za hektar. Zázemí provozu vinařství už potom záleží na určitém projektu a lokalitě.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.