Ekonom : 2020-10-01

AUTOLAND ČESKO : 15 : 15

AUTOLAND ČESKO

AutolAnd Česko Podíl hybridních a elektrický­ch vozů je v České republice stále nízký, pohybuje se pouze kolem půl procenta celkového vozového parku. inzerce EK013221-2 7. – 11. 10. 20 vášeň říjen Designblok Prague Internatio­nal Design Festival Gabriel Loci Holečkova 10, P–5 www.designblok.cz Hlavní partner: Partneři: Hlavní mediální partneři: Generální mediální partner: Generální partner: Cimex Ministerst­vo kultury ČR Nespresso