Ekonom : 2020-10-01

ROZHOVOR : 26 : 26

ROZHOVOR

rozhovor ¶¶ My jsme si vždycky dávali velké cíle. Když jsme rozjížděli výrobu ve starém kravíně, tak jsme si řekli, že bychom chtěli být největší v Evropě. 26 – –