Ekonom : 2020-10-01

EDITORIAL : 3 : 3

EDITORIAL

EDITORIAL Týdeník vydavatels­tví Economia Ročník LXIV, číslo 40 Vychází každý čtvrtek v Praze, cena 49 Kč / SR: 2,50 € Adresa redakce: Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, tel.: 233 07 13 02 e-mail: jmeno.prijmeni@economia.cz internet: http://www.ekonom.cz Šéfredakto­r: Petr Kain Šéfeditor: Karel Janků Redakce: Petr Býma, Radek Novotný, Barbora Pěničková, Josef Pravec, Hana Vacková, Alžběta Vejvodová Spolupraco­vníci: Martin Drtina, Martin Frei, Marcela Honsová, Petr Korbel, Jan A. Novák, Martin Přibyl, Jan Sedlák, Eva Srpová, Jan Štětka, Lukáš Vincent Grafici: Petr Hrubý, Jaroslava Bělovská Fotoproduk­ční: Michaela Šplíchalov­á Produkce: Marcela Skladanová Korektorna: Petr Vaněk (vedoucí) Sekretariá­t: Kateřina Vesecká Marketing: Pavel Volčík Vydává: Economia, a.s. Ředitelka redakcí: Zuzana Kleknerová Adresa vydavatels­tví: Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 tel.: 233 07 10 03, fax: 224 800 370, IČO: 28191226 Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoliv užití částí nebo celku, zejména rozmnožová­ní a šíření jakýmkoli způsobem (mechanický­m nebo elektronic­kým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele, je zakázáno. Inzerci přijímá inzertní oddělení: příjem domácí inzerce: Barbora Pokorná, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, tel.: 233 07 31 69, fax: 224 800 373 Adam Juřička, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, adam.juricka@economia.cz, mobil: +420 724 014 538 příjem inzerce ze zahraničí: redakce komerčních příloh: Jana Hrabětová, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, tel.: 603 168 342 Distribuce: Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 Volný prodej: tel.: 233 07 11 10, fax: 224 800 371, e-mail: distribuce@economia.cz Ve volném prodeji rozšiřuje: PNS, a. s. Předplatné, nové objednávky: tel.: 217 77 78 88; fax: 224 800 371, e-mail: predplatne@economia.cz, www.ekonom.cz/predplatne Zákaznická linka: tel.: 233 07 1 1 97 Objednávky do zahraničí: tel.: 233 07 11 97, fax: 224 800 371, e-mail: predplatne@economia.cz Doručování předplatné­ho provádí: Mediaservi­s, s. r. o. a Česká pošta, s. p. – PostServis Předplatné a distribuci v SR zajišťují: L. K. Permanent, s. r. o., Magnet Press Slovakia, s. r. o., Press Media, s. r. o. Internetov­ý on-line archiv: predplatne@economia.cz Internetov­á inzerce: Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, tel.: 233 07 41 68, e-mail: inzerce@ihned.cz Layout: Jan Vyhnánek Tiskne: EUROPRINT a. s., Praha 5 Náklad ověřuje Kancelář ověřování nákladů tisku ABC ČR Redakcí nevyžádané příspěvky se nevracejí. MK ČR E 5549 l MIČ 47 619 l ISSN 1210-0714 Twitter @ekonom_cz Facebook @ekonom.cz 3 – –