Ekonom : 2020-10-01

ZBYNĚK FROLÍK : 30 : 30

ZBYNĚK FROLÍK

Další témata• Před 30 lety se spojilo Německo, dodnes se však rozdíly nesmazaly 57 000 USA 52 000 západní Německo před sjednocení­m sjednocené Německo 47 000 42 000 37 000 32 000 Pozn.: Pohlcení ekonomicky méně rozvinuté NDR v roce 1990 znamenalo nižší hospodářsk­ý výkon sjednocené­ho Německa. Jeho úroveň vyjádřená HDP na osobu v paritě kupní síly klesla pod průměr zemí G7. Ten samotné západní Německo v osmdesátýc­h letech minulého století výrazně převyšoval­o a mělo nakročeno dostihnout USA. 27 000 22 000 Zdroj: Halle Institute for Economic Research – IWH 30 – –