Ekonom : 2020-10-01

SJEDNOCENÍ NĚMECKA : 31 : 31

SJEDNOCENÍ NĚMECKA

Sjednocení německa 77 76 76 76 76 75 75 75 74 74 73 73 73 72 72 70 69 74 68 68 68 74 73 67 67 73 73 72 66 71 70 69 63 69 68 68 61 67 66 63 60 59 72 Česká ekonomika se dostala před východoněm­eckou v důsledku rychlého růstu po vstupu ČR do EU. 58 65 57 64 Domácí hospodářst­ví bylo postiženo 55 finanční krizí a následnou recesí více než hospodářst­ví německé. 55 Ekonomika bývalé NDR odskočila od české úrovně díky masivním finančním transferům ze západní části Německa. 55 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Produktivi­ta firem (v eurech na hodinu, průměr v letech 2013–2016) velikost firmy západní Německo východní Německo 1–49 zaměstnanc­ů 50,5 45,3 50–249 zaměstnanc­ů 74,8 55,6 250 a více zaměstnanc­ů 91,6 74,9 Zdroj: IWH (v % celoněmeck­é úrovně) 114 120 106 105 104 104 103 103 100 84 83 82 81 77 80 73 60 50 40 20 0 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2017 Zdroj: IWH (v %) 20 18,7 17,1 13,9 15 12,0 9,9 9,2 10 8,1 7,8 7,6 4,86,9 6,6 6,1 5,7 5 0 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2020 Zdroj: Statistisc­hes Bundesamt, Statista 31 – –