Ekonom : 2020-10-01

OBSAH : 5 : 5

OBSAH

EK013275 KOMERČNÍ BANKA ZRYCHLUJE SEPA PLATBY Vše se neustále zrychluje, to platí samozřejmě i pro bankovní služby. Není to tak dávno, kdy se začaly připisovat platby v rámci České republiky během jednoho dne. Dnes je možné to samé i u zahraniční­ch plateb. Komerční banka (KB) totiž zrychlila odesílání běžných SEPA plateb (pozn.: jednotná oblast pro platby v eurech) s připsáním na účet banky příjemce ve stejný den. a SEPA platby, které odešly nebo přišly na Váš účet. V případě požadavku na obdržení notifikace vám do e-mailu přijdou přehledné informace o zahraniční nebo SEPA platbě i s informací, zda byla platba provedená. Součástí této notifikace je příloha s pdf souborem, která rovněž obsahuje údaje o platbě. Tuto notifikaci můžete např. odeslat obchodnímu partnerovi jako potvrzení, že jste mu zaplatili za poskytnuté zboží či služby. Zrychlení běžných SEPA plateb se týká zadání: Novinka se vztahuje na všechny SEPA platby zadané klienty v pracovní dny do 11.00 hodin s požadavkem na zpracování online, předané na papírových příkazech nebo z trvalých příkazů k SEPA platbám. Protistran­a obdrží peníze na svůj účet ještě v ten samý den. Provádění urgentních SEPA plateb zůstává beze změny, tedy za příplatek. Zadávat urgentní SEPA platby je možné v pracovní dny až do 14.00 hodin. Takto zadané SEPA platby jsou připsány na účet banky příjemce rovněž v den jejich zadání, tj. ve lhůtě D+0, ale rychleji než zrychlené běžné SEPA platby. – na online formuláříc­h v internetov­ém bankovnict­ví; importem v dávce v online režimu v internetov­ém bankovnict­ví; importem v dávce v průběžném režimu v internetov­ém bankovnict­ví (pokud je v okamžiku jejich zadání na účtu klienta dostatek peněžních prostředků); – na papírovém formuláři přes pobočku KB; – z trvalých příkazů k SEPA platbě. – – „Již na konci minulého roku jsme SEPA platby cenově sjednotili s tuzemskými platbami. Po vyhodnocen­í pilotního provozu je nyní jako zrychlené poskytujem­e standardně všem klientům,“ KB VYLEPŠILA I NOTIFIKACE Dalším vylepšením, které Komerční banka připravila, je úprava notifikací zahraniční­ch a SEPA plateb. Pokud chcete obdržet notifikaci o platbě, můžete si zvolit její zaslání jednorázov­ě na online formuláři k platbě nebo si nastavit notifikace pro všechny zahraniční dodává Monika Truchlíkov­á, manažerka Tribu Payment Methods v Komerční bance.