Ekonom : 2020-10-01

SPORTOVCI PODNIKATEL­É : 50 : 50

SPORTOVCI PODNIKATEL­É

Moderní řízení• • Firmy v krizi nepotřebuj­í charismati­cké lídry, ale spíše dobře fungující týmy Na 11. ročníku konference HR Meeting se sešli manažeři a odborníci, aby sdíleli, jak si zachovat v současné situaci efektivitu, produktivi­tu, ale i psychickou rovnováhu. Za krizi se maskuje kdeco. Nejčastěji takovou falešnou paniku šíří noví vlastníci ve firmách, kteří chtějí motivovat k vyšším výkonům. 50 – –