Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 61 : 01

MAGAZINE REALITY

MAGAZÍN REALITY 09 20 ČESKO OBJEVUJE KOUZLO NÁJEMNÍHO BYDLENÍ RETAIL PARKY PŘITAHUJÍ POZORNOST INVESTORŮ I NOVÝCH NÁJEMCŮ OVLIVŇUJE PANDEMIE KORONAVIRU ŽIVOT V KANCELÁŘÍC­H? KOMERČNÍ PŘÍLOHA HOSPODÁŘSK­ÝCH NOVIN A TÝDENÍKU EKONOM