Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 64 : 04

MAGAZINE REALITY

REALITY COVER STORY Nájemní bydlení na cestě na výsluní Text Jana Hrabětová Foto archiv redakce ❙ Č ❙ eši dlouhá léta dávali přednost bydlení ve vlastním. Ten, kdo nemovitost neměl, mohl mít i pocit, že bude považován za méně úspěšného. Situace panující na tuzemském rezidenční­m trhu je dnes ale taková, že velká část zájemců o vlastnické bydlení na něj nedosáhne. Nebo mít vlastní střechu nad hlavou z nějakého důvodu prostě nechce. Vysoké a stále rostoucí ceny bytů jsou mimo jiné způsobené i nedostateč­nou nabídkou spojenou s dlouhým povolovací­m procesem staveb. Změna, to znamená mnohem širší nabídka a pokles cen, není podle většiny realitních odborníků na obzoru. Vedle výstavby družstevní­ho bydlení, kterého je v Česku jako šafránu, je tak pro mnoho lidí řešením dříve opomíjené bydlení v nájmu. Jeho výhody už objevují nejen studenti, ale i pracující mileniálov­é či mladé rodiny. Někteří developeři, kteří se donedávna orientoval­i výhradně na vlastnické bydlení, proto přehodnocu­jí své strategie směrem k nájemnímu bydlení. Za průkopnick­ý počin na trhu nájemního bydlení je považován projekt Albertov Rental Apartments, který skupina CTR v Praze 2 zkolaudova­la před více než 10 lety. Následoval­y další projekty: především 4