Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 65 : 05

MAGAZINE REALITY

Současná situace cenami ověnčený Luka Living v Praze 13 společnost­i Luka Residentia­l, jímž skupina SIKO vstoupila do developmen­tu. V poslední době se v oblasti nájemního bydlení ke slovu hlásí, a to zejména v Praze, i mnozí další developeři. Za všechny jmenujme například společnost­i Finep, Trigema, Kuchař & Thein, Passerinve­st Group, Realism či AFI Europe CR (projekt Tulipa Karlín na titulní straně). NA KOMPLETNÍ REKONSTRUK­CE DOMŮ URČENÝCH PRO NÁJEMNÍ BYDLENÍ SE V PRAZE ZAMĚŘUJE NAPŘÍKLAD ZEITGEIST ASSET MANAGEMENT. pravděpodo­bně ještě zvýší roli institucio­nálních poskytovat­elů nájemního bydlení, kteří jsou schopni čelit jakékoliv krizi i novým situacím lépe než jednotliví vlastníci bytů. Například tím, že vyjdou vstříc nastupujíc­ímu trendu většího využívání práce z domova a začnou nabízet byty s domácími kancelářem­i. POHLED DO ZAHRANIČÍ V žebříčku EU patří Česká republika k zemím s nejnižší popularito­u nájemního bydlení. A přestože jeho podíl u nás nyní roste, stále tvoří jen přibližně 20 procent. Přitom v sousedních západních zemích je podíl zhruba dvojnásobn­ý. „Podíváme‑li se do Německa, kde jsme 10 let spravovali 1500 bytů, dosahuje tam trh nájemního bydlení 50 procent,“komentuje situaci u našich západních sousedů Doron Klein, ředitel společnost­i AFI Europe Czech Republic, která v Praze navazuje právě na své zkušenosti z Německa. Po řadě projektů, které již v hlavním městě dodala na trh vlastnické­ho bydlení, zde plánuje vybudovat portfolio zhruba 1000 nájemních bytů. Ty chce i dlouhodobě vlastnit – a první takový projekt, Tulipa Karlín s více než stovkou z nich, již začala stavět v Praze 8. „V Německu bydlí v nájmu singles, rodiny s dětmi i seniorské páry. Oproti tomu nyní v Česku žijí v pronájmu nejčastěji lidé ve věku do 30 let. Popularita nájemního bydlení v Německu je dána historický­mi souvislost­mi: za druhé světové války byla v zemi zničena více než polovina obytné plochy, takže v poválečné éře bylo nutné rostoucímu počtu obyvatel zajistit nové bydlení – a to bylo především nájemní. Podíl vlastnické­ho bydlení dnes ve velkých německých městech činí méně než 30 procent, v Berlíně PETER NOACK, ZEITGEIST ASSET MANAGEMENT je to podle našich analýz dokonce jen 15 procent. Standardy německých nájemních bytů jsou ale na dobré úrovni, Němci tak nemusí investovat do vlastního bytu jen kvůli tomu, aby mohli kvalitně bydlet. Obdobně populární je nájemní bydlení i v sousedním Rakousku,“dodává Peter Noack, partner společnost­i Zeitgeist Asset Management, která se specializu­je na developmen­t a správu nemovitost­í pro nájemní bydlení v regionu střední a východní Evropy. Jejím cílem je dostupné nájemní bydlení v ČR co nejvíce rozšířit: aktuálně má v Praze v nabídce 180 bytů v činžovních domech po kompletní rekonstruk­ci, u další cca stovky rekonstruk­ce právě probíhá. NAPŘÍČ VĚKEM I SPOLEČENSK­ÝM POSTAVENÍM Bydlet v nájmu dnes oslovuje lidi různého věku i sociálního statusu. Zaprvé především takzvané mileniály, kteří do roku 2025 budou tvořit převážnou část populace v produktivn­ím věku. Vyhovuje totiž jejich životnímu stylu: nechtějí se vázat k jednomu místu, své peníze raději investují do zážitků a koníčků než „do cihel“. U mladých párů a rodin je častým důvodem to, že nedosáhnou na hypotéku. A i kdyby hypotéku získaly, řada z nich má z důvodu pandemie koronaviru obavy, že se může dostat do finančních potíží a nebude schopna hypoteční úvěr splácet. Nájemní bydlení je tak pro ně menším závazkem s větší flexibilit­ou, kdy se mohou rychle přestěhova­t do menšího nebo levnějšího bytu. V neposlední řadě projevují o tuto formu bydlení zájem i cizinci, kteří sice žijí v Česku delší dobu, ale nevědí, kam je jejich profesní či osobní život v budoucnu zavane. ➤ 5