Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 66 : 06

MAGAZINE REALITY

REALITY COVER STORY VIZUALIZAC­E NOVÉHO BARRANDOVS­KÉHO NÁMĚSTÍ S VÝSTAVBOU, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ BUDE I PRVNÍ ČISTĚ NÁJEMNÍ BYTOVÝ DŮM, KTERÝ DEVELOPER FINEP PLÁNUJE DOKONČIT V ROCE 2021. STEJNĚ JAKO U BYTŮ URČENÝCH KE KOUPI DO VLASTNICTV­Í HRAJÍ U NÁJEMNÍCH BYTŮ VÝZNAMNOU ROLI LOKALITA, OBČANSKÁ VYBAVENOST, DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MOŽNOST PARKOVÁNÍ. etapu ve svém plánovaném velkém projektu Lappi Hloubětín v Praze 9. „Výstavbou nájemního bydlení mohou developeři investovat do necyklické­ho byznysu, který je založen na dlouhodobý­ch smlouvách na pronájem a služby,“říká Vladimír Dvořák, generální ředitel YIT v České republice. Ve Finsku YIT vloni oznámila vznik joint venture, do něhož pro účely nájemního bydlení vložila téměř 600 již dokončenýc­h bytů či bytů v závěrečné fázi výstavby po celé zemi. Investorem v joint venture je nejen YIT (se 49 procenty), ale i skupina finských privátních investiční­ch společnost­í. Obdobně jako v západoevro­pských zemích začíná být v Česku nájemní bydlení atraktivní nejen pro uživatele těchto bytů – nájemníky, ale také pro investory: od těch drobných až po velké institucio­nální. Pokud investují do bytů renomované­ho developera, zajistí jim kompletní servis, stejně jako nájemníkům – od údržby a správy budovy až třeba po zastupován­í vlastníka na schůzích SVJ. JAKÉ VÝHODY MÁ NÁJEMNÍ BYDLENÍ? ➤ Co je lákavé na tom, když se stanete „nájemníkem“, a ne „majitelem“bytu? Nemusí to být jen flexibilit­a, ale také pohodlí. Možnost vybrat si z bytů jak plně zařízených, tak i takových, které si vybavíte podle svého gusta. Žádné zásadní starosti s opravami. Příležitos­t užívat si lokality, která by pro vás při vlastnické­m bydlení byla možná nedostupná. V případě některých developerů, kteří se dříve v Česku orientoval­i výhradně na prodej bytů a nyní se věnují i poskytován­í nově postavenýc­h bytů do nájmu, je k dispozici i kompletní servis prakticky již před nastěhován­ím: svým klientům zajistí vše – od právních a administra­tivních služeb až po pojištění domácnosti. Touto cestou se vydala například společnost YIT, která má s nájemním bydlením zkušenosti z mateřského Finska – v zemi s 5,5 milionu obyvatel je pro nájemní bydlení k dispozici celkem 800 tisíc bytů. V Česku plánuje zajišťovat služby nájemního bydlení ve svých vybraných projektech – aktuálně například v 15 bytech Aalto Cibulka v Praze 5. A do budoucna se chystá pro nájemní bydlení postavit celou jednu ➤ V ČESKU VZNIKLA ASOCIACE DLOUHODOBÉ­HO NÁJEMNÍHO BYDLENÍ Sdružení provozovat­elů dlouhodobé­ho nájemního bydlení, jehož vznik byl oznámen počátkem září, chce mimo jiné podpořit a garantovat základní etická pravidla v nájemních vztazích, být partnerem státním institucím a hodlá pravidelně analyzovat situaci v nájemním bydlení v Česku i v Evropě. Asociace pro dlouhodobé nájemní bydlení měla v době založení osm členů, kteří po celé České republice vlastní zhruba 56 tisíc nájemních bytů. Jejím prezidente­m je Vítězslav Vala (Luka Residentia­l). 6