Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 68 : 08

MAGAZINE REALITY

RCEOAVLEIR­TYST CORVYERANS­TKOERTAY OČEKÁVÁTE ZVÝŠENÍ ZÁJMU O NÁJEMNÍ BYDLENÍ? KTEROU SKUPINU LIDÍ TATO FORMA BYDLENÍ NEJVÍC OSLOVUJE? PROMÍTNE SE PŘÍPADNÁ ZVÝŠENÁ POPTÁVKA PO BYTECH NA PRONÁJEM NĚJAK NEGATIVNĚ DO POPTÁVKY PO KOUPI BYTU? MARCEL SOURAL, PŘEDSEDA PŘEDSTAVEN­STVA SPOLEČNOST­I TRIGEMA Poptávka po nájemním bydlení může ještě růst. Zejména tam, kde jsou relativně vysoké příjmy a současně nedostatek nových bytů na trhu. Tedy například v Praze a Brně. Tato forma bydlení je vyhledáván­a především singles, studenty, mladými rodinami, střední třídou, jež finančně nedosáhne na vlastní byt. A samozřejmě těmi, kteří v uvedených městech pracují, trvalé bydliště však mají jinde. Pro řadu privátních investorů do nájemního bydlení jsou zajímaví rovněž manažeři, podnikatel­é a cizinci. Nájemní bydlení přesto zůstane pouze jednou z alternativ­ních forem bydlení. Vlastnické bydlení je u nás hluboce zakořeněné a bude tomu tak i v budoucnost­i. CO MUSÍ MÍT NÁJEMNÍ BYT? ➤ Preference nájemníků jsou samozřejmě individuál­ní. Přesto však platí, že k atraktivit­ě bytů pro účely nájmu přispívá několik klíčových faktorů. A netýkají se jen bytu samotného. Stejně jako u bytů prodávanýc­h do vlastnictv­í jsou i zde důležité lokalita a občanská vybavenost, dopravní dostupnost a bezproblém­ové parkování. V interiéru pak nájemci oceňují zejména dobré funkční uspořádání, zařízenou kuchyň či vestavěné skříně. A v neposlední řadě také balkon, jehož výhody ještě zdůraznila koronaviro­vá pandemie. SERGE BORENSTEIN, PŘEDSEDA PŘEDSTAVEN­STVA SPOLEČ- NOSTI KARLÍN GROUP Domnívám se, že zájem o bydlení v nájmu bude i nadále růst. Lze také očekávat, že především s ohledem na počet uvolněných bytů, které byly určeny ke krátkodobé­mu pronájmu, budou nájmy nějakou dobu stabilní. Samozřejmě hovořím zejména o situaci na pražském trhu, kde působíme a na kterém se orientuji. Nájem bude řešením především pro lidi, kteří zvažovali koupi první nemovitost­i/bytu, ale raději ještě rok či dva vyčkají. Musíme se také připravit na to, že banky zpřísní podmínky hypoték, což už se pomalu děje. V Praze se stále staví tak málo, že trh s nájemními byty prodeje příliš neovlivní. Nicméně se dá předpoklád­at, že část prodaných bytů bude i nadále určena k následnému pronájmu, ale především dlouhodobé­mu. BUDOU CENY NÁJMŮ KLESAT? Krátkodobé pronájmy, reprezento­vané platformam­i Airbnb nebo Booking, utrpěly v posledních měsících v souvislost­i s pandemií koronaviru citelnou ztrátu. Proto se nabízí otázka, zda tyto nemovitost­i dříve či později nepřejdou na trh běžných dlouhodobý­ch pronájmů a zda rostoucí konkurence na trhu nepovede k poklesu činží. Podle Petera Noacka ze společnost­i Zeitgeist Asset Management se však současná situace dlouhodobý­ch pronájmů nijak zásadně nedotkne. „Byty určené pro krátkodobý pronájem se zpravidla nacházejí v rušném centru Prahy a jejich vnitřní uspořádání často připomíná hotelový apartmán. Není DAVID JIRUŠEK, TISKOVÝ MLUVČÍ SPOLEČNOST­I FINEP CZ O nájemní bydlení je velký zájem jak mezi investory, tak mezi těmi, pro které je to v současné chvíli jediná možnost, jak zejména v hlavním městě bydlení vyřešit. Podíl investic do bytů, které se z důvodu ochrany nebo zhodnocení majetku následně využívají pro nájemní bydlení, dokonce aktuálně převyšuje podíl nákupů bytů pro bydlení vlastní. A lze očekávat, že se nůžky budou nadále rozvírat ve prospěch bytů koupených na investici. Nebude se ale zvyšovat jen podíl nájemního bydlení, bude se měnit samotný koncept, respektive služby nájemního bydlení. Velký rozdíl tak začne být mezi individuál­ními byty určenými pro nájemní bydlení a novým typem nájemního bydlení v podobě celých domů z produkce developerů. 8