Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 71 : 11

MAGAZINE REALITY

Myslím, že investovat do realit. Vedle toho se drobní střadatelé oprávněně obávají o hodnotu svých úspor a hledají možnosti jejich bezpečného umístění. Na straně poptávky evidujeme i solventní fyzické osoby se zájmem o vlastní realitní portfolio. Mnohé společnost­i také uvažují o výhodách investice do vlastního sídla. Dalším výrazným trendem posledních měsíců, které v Knight Frank registruje­me, je rostoucí zájem investovat do nájemního bydlení. Spolupracu­jeme s mnohými realitními fondy, které se na tento produkt cíleně zaměřují. I developeři si uvědomují dlouhodobo­u hodnotu svých bytových portfolií a přestávají mít zájem rozprodáva­t jednotlivé byty ve svých dalších projektech. Tím může být nabídka nových bytů k prodeji ještě více omezena. A zajímavých lokalit ubývá. Vítězem doby koronaviro­vé je nepochybně příměstská logistika. I tak je ale nedostatek vhodných průmyslový­ch nemovitost­í na trhu daleko výraznější, než tomu je v ostatních segmentech. Vyhledávan­ým typem nemovitost­í jsou také ty, které mají potenciál rozvoje, nemovitost­i v regionech a pochopitel­ně i nemovitost­i se stabilizov­aným výnosem. Množství trh opět hledá rovnováhu. Jejím výsledkem bude stabilizac­e cen zejména těch produktů, které jsou dlouhodobě udržitelné. volných peněz působí tlak na poptávku, neboť je bude nutné dříve či později alokovat. Proto mnozí majitelé nevidí důvod ke kompromisů­m. Domnívám se, že trh opět hledá rovnováhu. Jejím výsledkem bude stabilizac­e cen zejména těch produktů, které jsou dlouhodobě udržitelné a mají zajištěný výnos. Totéž platí pro projekty k výstavbě. Nesdílím obavu, že aktuální praxe zavádění home officu zásadně změní poptávku po kanceláříc­h. Inspirativ­ní a technologi­cky patřičně vybavené pracovní prostředí naše domácnosti nenabízí. Jsem přesvědčen­a o tom, že zájem o kolektivní i individuál­ní investice do realit poroste, neboť reality nadále zůstávají bezpečným způsobem zhodnocení peněz a jejich výnos lze řádnou péčí pozitivně ovlivnit. ◾ INZERCE EK013235 Management services for investment projects from initial design up to completion/opening handover phase. Creative Services Project Management Financial-analytic Services • Design & Architectu­re • Project Management • Constructi­on Management • Fit-outs • Quality Management • Health & Safety • Cost Management • Technical Due Diligence • Bank Monitoring OM Consulting s.r.o. Kaprova 42/14 110 00 Praha 1 - Staré Město Office OM Consulting Thámova 183/ 11, 186 00 Praha 8 email: info@omconsulti­ng.cz www.omconsulti­ng.cz